course-details-portlet

TMR4535 - Marint maskineri, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Det skal velges to moduler à 3,75 stp. TMR08-Forbrenningsmotorer, vk, TMR14-Marin mekatronikk eller TMR15-Hybride fremdriftssystemer er anbefalt, men andre moduler kan godkjennes av profilansvarlig forutsatt at nødvendig bakgrunn er ivaretatt og at modulene er relevante for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for fordypningsområdet "Marint maskineri".

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Mer om vurdering

Muntlig eksamen, karakteren angis med bokstavkarakter (A-F). For å bestå emnet må to moduler (3.75 SP hver) være individuelt bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) må begge tema gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4705 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marint maskineri

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 04.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU