course-details-portlet

TMR4280 - Forbrenningsmotorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter D
Individuell oppgave 50/100

Faglig innhold

Hovedmålet med kurset er å gi studentene en introduksjon til stempelforbrenningsmotor med vekt på marine og stasjonære applikasjoner. Fokuset er på å få forståelse for de komplekse prosessene som foregår i en motor med spesiell oppmerksomhet til den detaljerte undersøkelsen av en laboratoriemotor og de diagnostiske systemene som brukes til å utføre en detaljert test.

Studentene er aktivt involvert i et miniforskningsprosjekt ved hjelp av laboratoriemotoren og forventes å operere på hvert trinn av et "forskningsprosjekt"-form ved å designe forskningsprosjektet, utføre datainnsamling, evaluere, rapportere.

Læringsutbytte

Læringsresultat

Introduksjonen til forbrenningsmotorer er basert på å forklare prosesser og ytelse ved å bruke de første prinsippene i:

 • termodynamikk,
 • forbrenning (kjemi, drivstoff, utslipp),
 • varmeoverføring
 • væskestrøm-gassutveksling
 • mekanisk dynamikk.

Denne tilnærmingen gir et grunnlag for å analysere og forstå de komplekse interaksjonene mellom delsystemer og prosesser inne i motorsystemet.

Etter fullført emne skal studenten kunne (Læringsutbytte): -

 1. Beskriv og forklar ulike typer stempel-forbrenningsmotorer (ICE), Forelesning.
 2. Deres typiske designegenskaper og ytelsesegenskaper. Forelesning og prosjekt.
 3. Beskriv og analyser effektsyklusen til forbrenningsmotorer ved å bruke ideelle gasssykluser, luftsykluser og drivstoff-luft-sykluser. Forelesning.
 4. Beregn indikert effekt og termisk effektivitet. Prosjekt
 5. Beskriv og forklar gassutvekslingsprosessen og kraftforsterkning ved hjelp av turbolading. Forelesning, Prosjekt
 6. Beskrive og forklare motorens varmeoverføring og dens forhold til termisk belastning av motorkomponenter og kjøling. Forelesning.
 7. Beregn hastigheten på varmefrigjøringen basert på målt dynamisk sylindertrykk. Prosjekt.
 8. Forklar egenskapene til homogen forbrenning i SI-motorer og sprayforbrenning i CI-motorer. Forelesning, Prosjekt.
 9. Krav til drivstoffkvalitet for SI- og CI-motorer. Forelesning, Prosjekt.
 10. Beskriv hovedkomponentene i eksosutslipp og forklar mekanismene for utslippsdannelse. Prosjekt.
 11. Beskriv metoder for reduksjon av eksosutslipp, og deres forhold til drivstoffkvalitet og motorytelse. Prosjekt.
 12. Beskriv kinematikken til sveivmekanismen og beregne treghetskrefter og momenter i en- og flersylindrede motorer. Forelesning.
 13. Beskrive og beregne balansering av treghetskrefter. Forelesning.
 14. Definer og evaluer dynamiske krefter i veivmekanismen og beregne vinkelhastighetsvariasjonen til veivakselen. Forelesning.
 15. Beskriv og forklar motorfriksjon, slitasje og smøring. Forelesning.

Forelesning eller Prosjekt angir hvordan dette resultatet for det meste vil bli levert.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures that should be followed physically.

Project work - mini research project

Compulsory assignments-Compulsory exercises/sessions.

 • There will be two lab sessions that are mandatory as this will be when the students learn how to operate the rig, which they will need to do to collect data for their project. Students must submit notes from laboratory sessions, detailing the rigging, drawing schematics, detailing the parts and measurement techniques used.
 • 5 training sessions - must attend at least 4 of the 5 followed by submission of exercises. This is where students have to use some of the theory and calculations of thermodynamics.
 • Experimental design session - this will be a session to develop a hypothesis that can be tested in the laboratory - for example, impact on efficiency or emissions for different fuels or different operations. Experimental matrix will be developed during this time. The students must submit an experimental plan for the project.
 • Computer lab session on the use of a stochastic reactor model - submission of a training model.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomføring av 8 oppgaver

Mer om vurdering

Aggregated assessment is the basis for the grade in the course. Assessments include a final oral exam (50%) and project (50%). The results for the parts are given in grades which are used to set an overall grade.

The oral exam is only given in English. The postponed/repeated exam will be oral.

Repetition of the project will be in the form of resubmission of the complete project.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN2043 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D 07.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU