course-details-portlet

TMR4600 - Forskerlinje, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeidet skal baseres på egen forskning og skal ha tilknytning til øvrige emner i Forskerlinjen. Aktuelle oppgaver for prosjektarbeidet avtales med veileder. Arbeidet kan utføres individuelt eller i gruppe, og skal resultere i et utkast til en vitenskapelig artikkel og må derfor skrives på engelsk. Prosjektarbeidet kan utformes som et forprosjekt til et framtidig doktorarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om det å kunne velge riktig forskningsmetode, riktige analyseverktøy og kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Ferdigheter: Kandidaten kan benytte prosjektstyringsmetoder og –verktøy ved gjennomføring av prosjekter, verktøy for analyse av prosjekter i tidligfase, med grunnlag for å velge riktig prosjekt, og som grunnlag for styring av prosjektet, samt bruke aktuelle datatekniske hjelpemidler. Generell kompenanse: Kandidaten kan forstå og bruke fagterminologi og forstå hvor og når ulike metoder egner seg i bruk, og forstå begrensningene i bruken av metodene.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Seminarer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Marin teknikk (MTMART)

Forkunnskapskrav

Opptak til forskerlinjen ved studieprogrammet Marin teknikk, 5-årig

Kursmateriell

Avtales med veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  26.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU