course-details-portlet

TMR4515 - Marin kybernetikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

To moduler à 3,75 SP skal velges. Minst ett av disse skal velges fra IMT. De mest aktuelle modulene for dette fordypningsemne er:
- Avansert modellbasert design og testing av marine reguleringssystemer(3,75 SP),
- Autonome marine operasioner og systemer (3,75 SP),
- Eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk (3,75 SP),
- Dynamisk analyse av marine konstruksjoner (3,75 SP),
- Marin mekatronikk (3,75),
- Integrert dynamisk analyse av vindturbiner (3,75 SP),
- Skipsdesign for arktiske operasjoner (3,75 SP).
Ved Institutt for teknisk kybernetikk er også flere andre relevante moduler som kan velges.
Valg av moduler vil avhenge av fagprofil og skal godkjennes av ansvarlig faglærer.
Det er også mulig å velge relvante fag ved UNIS slik som AT334 som erstatning for to moduler.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for marin kybernetikk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter som er opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (2- og 5-årig), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4700 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 26.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU