course-details-portlet

TMR4222 - Marint maskineri - Varmetransport og termofluide systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Lab oppgaver 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til marint maskineri - teknologi, design, ytelse og styring av hjelpesystemer. Introduksjon til termiske systemer med fokus på varmetransport og varmevekslersystemer, termofluide systemer generelt, pumper og vesketransport, hydrauliske systemer, damp- og kjøle og ventilasjonssystemer pluss energieffektivisering, varmegjenvinning og energiutnyttelse.

Læringsutbytte

Etter fullføring av dette kurset skal studenten være i stand til å demonstrere kunnskap for å

 • Forstå og vurdere betydningen av teknologi, varmetransport og termofluide systemer i forhold til sikker og energieffektiv design, operasjon og styring av marine maskinerisystemer generelt og hjelpesystemer spesielt.
 • Forstå og kunne gjennomføre beregninger for de viktigste varmetransportmekanismene i termiske systemer relevant for marine applikasjoner.
 • Forstå, gjøre design og evaluere varmevekslersystemer med henblikk på operasjon og styring i typiske marine applikasjoner.
 • Forstå og gjøre design av enkle hydrauliske systemer inklusive deres operasjon og styring typisk for marine anvendelser.
 • Forstå og utføre design og ytelsesberegninger for pumpe- og vesketransportsystemer, samt damp- og kjøle og ventilasjonssystemer, og muligens andre nye termiske systemer relatert til innføring av ny teknologi.
 • Forstå og evaluere opsjoner for løsninger og teknologi for varmegjenvinning, energieffektivisering i marine maskinerisystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, dataøvinger, laboratorieøvinger. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter og all undervisning vil foregå på engelsk og være felles for sivilingeniør- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TEP4110 Fluidmekanikk, TEP4120 Termodynamikk 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Utdrag fra lærebøker, notater og delkompendier. Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin kybernetikk
 • Driftsteknikk
 • Forbrenningsmotorer
 • Marin prosjektering
 • Marint maskineri
 • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 11.05.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Lab oppgaver 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU