course-details-portlet

TMR4222 - Marint maskineri - Varmetransport og termofluide systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Lab oppgaver 30/100 A
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til marint maskineri - teknologi, design, ytelse og styring av hjelpesystemer. Introduksjon til termiske systemer med fokus på varmetransport og varmevekslersystemer, termofluide systemer generelt, pumper og vesketransport, hydrauliske systemer, damp- og kjøle og ventilasjonssystemer pluss energieffektivisering, varmegjenvinning og energiutnyttelse.

Læringsutbytte

Etter fullføring av dette kurset skal studenten være i stand til å demonstrere kunnskap for å

 • Forstå og vurdere betydningen av teknologi, varmetransport og termofluide systemer i forhold til sikker og energieffektiv design, operasjon og styring av marine maskinerisystemer generelt og hjelpesystemer spesielt.
 • Forstå og kunne gjennomføre beregninger for de viktigste varmetransportmekanismene i termiske systemer relevant for marine applikasjoner.
 • Forstå, gjøre design og evaluere varmevekslersystemer med henblikk på operasjon og styring i typiske marine applikasjoner.
 • Forstå og gjøre design av enkle hydrauliske systemer inklusive deres operasjon og styring typisk for marine anvendelser.
 • Forstå og utføre design og ytelsesberegninger for pumpe- og vesketransportsystemer, samt damp- og kjøle og ventilasjonssystemer, og muligens andre nye termiske systemer relatert til innføring av ny teknologi.
 • Forstå og evaluere opsjoner for løsninger og teknologi for varmegjenvinning, energieffektivisering i marine maskinerisystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, dataøvinger, laboratorieøvinger. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter og all undervisning vil foregå på engelsk og være felles for sivilingeniør- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Delvurderinger er grunnlaget for karakteren i emnet. En skriftlig skoleeksamen tellende 70% og et prosjektarbeid tellende 30% utgjør grunnlag for endelig karakter i emnet. Det gis bokstav-karakter for hver del. En endelig bokstavkarakter vil bli gitt.

Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i løpet av kurset tas på nytt.

Forkunnskapskrav

TEP4110 Fluidmekanikk, TEP4120 Termodynamikk 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Utdrag fra lærebøker, notater og delkompendier. Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin kybernetikk
 • Driftsteknikk
 • Forbrenningsmotorer
 • Marin prosjektering
 • Marint maskineri
 • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 19.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Høst ORD Lab oppgaver 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU