course-details-portlet

TMR4405 - Minor i havbruk - seminar

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Undervisning 100/100

Faglig innhold

I regi av prosjektet Brohode havbruk 2050 vil det for Minor havbruk arrangeres fire fellessamlinger. Samlingene skal bidra til å knytte kontakt med studenter som tar Minor havbruk og havbruksnæringa. Fellessamlingene har spesifikke tema, og vil være basert på kunnskap hentet fra praksis, forskning og samfunnsmessige tema og problemstillinger innen havbruk. Havbruksnæringa vil være representert med representanter fra oppdrettere, teknologi og serviceselskap, samt fra forskning og rådgivning. Faglige tema for fellessamlngene er: 1. Havbruk som system og teknologi. Hvordan er verdikjeden innen havbruk og biomassens utvikling fra yngel til konsument preget av teknologi og ingeniørskapte system? 2. Fiskevelferd: Hvordan defineres fiskevelferd? Kan fiskevelferd måles? Hvordan påvirkes fiskevelferd av teknologi og systemløsninger? 3. Teknologiutvikling på biologiens premisser: Hvorfor er innsikt i biologi viktig for å skape gode systemer og teknologiløsninger innen havbruk? 4. «Et bærekraftig havbruk»: Hvordan kan havbruk utvikles slik at det møter miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål, og hvilken rolle spiller teknologi og ingeniørfaglige vurderinger i dette?

Læringsutbytte

Kandidatene skal oppnå kunnskap om teknologi, fiskevelferd og bærekraft innen havbruk slik at de med utgangspunkt fra egen teknologidisiplin kan forstå krav til teknologi og systemløsninger som bidrar til god fiskevelferd og bærekraft, for å imøtekomme teknologi på biologiens premisser. Kandidatene skal oppnå innsikt i flerfaglig samarbeid retten mot felles problemstiling ved at de sammen med kandidater fra andre studieprogram skal bearbeide problemstillinger innen havbruk som både er samlingsspesifikke og går over flere samlinger.

Læringsformer og aktiviteter

Formatet på fellessamlingene vil være presentasjoner, problembehandling i gruppearbeid, og presentasjon og diskusjon i plenum. Studentene som tar Minor i havbruk skal etter hver samling levere en rapport fra samlingen.

Mer om vurdering

Godkjennelse av emnet krever deltakelse på minst tre av fire fellessamlinger, samt at kandidaten har dokumentert bidrag i minst tre rapporter fra samlingene.

Fellessamlingene vil være obligatoriske for alle som tar Minor havbruk, med oppmøteplikt på ¾ av samlingene for å få godkjent Minor havbruk.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

Rapporter, vitenskapelige artikler, samt presentasjonsmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
 • Kystteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Havbruk
 • Teknisk design - Designmetodikk
 • Teknisk kybernetikk
 • Marin teknologi
 • Datateknikk
 • Design for bærekraft
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Undervisning 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU