TMR4565 - Marin prosjektering, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Det skal velges to moduler hver på 3,75 SP. Valgbare moduler er:
Beslutningsstøttemodeller i marin sikkerhet;
Flåtedisponering og forsyningskjeder;
Undervannsteknikk;
Skipsdesign for arktiske operasjoner;
Bærekraftig arktisk sjøtransport;
Bruk av simulering i marin prosjektering

Læringsutbytte

Emnet skal gi faglig fordypning i sentrale problemstillinger innen marin prosjektering, maritim sikkerhet, skipsbygging og maritim logistikk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som kollokvier, forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marin teknikk (SIN1)
Marine Technology (MSN1)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4705 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.