course-details-portlet

TMR4565 - Marin prosjektering, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Det skal velges to moduler hver på 3,75 SP. Valgbare moduler er: Flåtedisponering og forsyningskjeder; Bruk av simulering i marin prosjektering

Læringsutbytte

Emnet skal gi faglig fordypning i sentrale problemstillinger innen marin prosjektering, maritim sikkerhet, skipsbygging og maritim logistikk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som kollokvier, forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Mer om vurdering

For å bestå emnet må to moduler (3.75 SP hver) være individuelt bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) må begge tema gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4705 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin prosjektering
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 04.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU