course-details-portlet

TMR4135 - Prosjekteringsmetoder 2: Spesialfartøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen - snudd klasserom 60/100 30 minutter E
Gruppeoppgave ABD 40/100

Faglig innhold

Modellering av operasjoner for bestemmelse av systemkrav. Prosjekteringsprosesser tilpasset spesialfartøy - Accelerated Business Development (ABD) og systembasert skipsdesign for spesialfartøy. Introduksjon til grunnleggende prosjekteringsteorier, samt prosjekteringsteorier benyttet ved andre læresteder. Konseptuell design basert på parametrisk analyse. Analyse av funksjonskrav for ulike typer spesialfartøyer. Iterasjon mellom kundekrav, funksjonskrav og formelementer. Modularisering og produktplattformer. Metoder for beslutninger under usikkerhet anvendt mot spesialfartøy: Trade-Space Exploration, Epoch-Era Analysis, Design Structure Matrices. Dataanalyse av AIS data for operasjonsprofil analyse. Simuleringsbasert livsløpsanalyse som verktøy for analyse av operabilitet og energieffektivitet. Introduksjon til risikobasert skipsdesign, med case innen probabilistisk skadestabilitet - krav for spesialfartøy.

Læringsutbytte

Emnet skal gjøre studentene i stand til å prosjektere basert på hurtig konseptdesign av avanserte spesialfartøy, gjøre bruk av videregående metoder, samt bli kjent med forskningsfronten innen prosjektering og verifikasjon, med utgangspunkt i de rammebetingelser og funksjonskrav som settes for slike fartøy og deres operasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av to hoveddeler: Forelesninger og gruppebasert prosjekteringsoppgave. Undervisningen er basert på forelesninger og videoforelesninger samt kollokvier hvor studentgrupper eller faglærer innleder til diskusjon omkring valgt tema. I prosjekteringsoppgaven vil gruppene gjennomføre en oppgavebasert konseptutvikling av et spesialfartøy. Oppgavebasert betyr i denne sammenheng at spesialfartøyet skal kunne gjennomføre et sett med ulike oppgaver i sin operasjonsprofil, en logistikkbasert tilnærming hentet fra Ulstein International. Ideell gruppestørrelse er tre til fire studenter.

Mer om vurdering

Samlet karakter basert på muntlig avsluttende eksamen som teller 60% og rapport fra ABD gruppeprosjekt som teller 40%. Muntlig eksamen er organisert som snudd klasserom.

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Karakterskalen skal følge Karakterbeskrivelse for teknologiske fag ved NTNU.

Ved gjentak må alle vurderinger i løpet av kurset tas på nytt.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, kapitler fra utvalgte lærebøker og vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0545 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppeoppgave ABD 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen - snudd klasserom 60/100 E 07.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen - snudd klasserom 60/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU