Bilde hav og kyst

Bilde av blått hav

NTNU Hav og kyst

NTNU Hav og kyst

Kunnskap for hav, kyst og vann


Satsingsområde 2024–2031

Om satsingsområdet Hav og kyst

NTNU Hav og kyst ser på samfunnsutfordringer med tverrfaglige løsningsbehov innen hav, kyst og indre vannveier.

Fokusområder

  • Havets verdier 
  • Teknologi for hav og kyst 
  • Utforskning og overvåkning 
  • Mat fra havet 
  • Kystsamfunnet 

Du kan lese mer om satsingsområdet i denne beskrivelsen av NTNU Hav og kyst (pdf).

Forskningsprogram

Forskningsprogram

Kontakt NTNU Hav og kyst

Alle strategiske satsingsområder (Krysspublisert)