Bakgrunn og aktiviteter

Kort om meg selv

I virket som professor er de faglige hovedinteressene:

 • Prosjektledelse
 • Prestasjonsmåling og -ledelse
 • Benchmarking og andre forbedringsverktøy

Roller og verv:

 • Senterleder for Prosjekt Norge
 • Medredaktør i International Journal of Production Planning & Control
 • Academician i International Academy for Quality
 • Medlem i IFIP WG5.7
 • Medlem i et antall styringsgrupper, styrer, utvalg og organisasjonskomiteer

Utdannelse:

 • 1992-1995 Dr.ing. Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTH
 • 1995 - Studieopphold ved Rochester Institute of Technology, Rochester, USA
 •  1987-1991 Siv.ing. Maskinavdelingen, NTH

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner