mtp - forskning - prosjekt- og kvalitetsledelse

Prosjekt- og kvalitetsledelse

Dette er en faggruppe hovedsakelig konsentrert rundt området prosjektledelse, i en bred forstand. En rekke delområder innenfor prosjektledelse omfattes av vår forskning og faglige interesser, se eksempler lenger ned. I tillegg har de fleste av faggruppens ansatte bakgrunn fra et bredere utvalg av tema innen kvalitetsledelse og forbedringsarbeid, inkl. ekspertise innen digitalisering.

Relevante forskningstema er derfor noe bredt sammensatt:

 • Prosjekteierstyring og «project governance»

 • Prosjektmodeller og ulike faser i prosjekter

 • Samhandling og andre innovative samarbeids-/kontraktsformer

 • Prestasjonsmåling og -forbedring, inkl. modellering, bruk av «big data», avansert dataanalyse

 • Evaluering av prosjekter og erfaringslæring

 • Samtidig prosjektering, ICE, VDC

 • Lean, både i prosjekter og annen type virksomhet

 • Digitalisering av forretnings- og prosjektprosesser

 • Innovative læringsformer, spesielt anvendt i undervisning innen prosjektledelse

 

Eksempler på nylig avsluttede eller pågående forskningsprosjekter:

 • Prosjekt Norge, dette er ikke et forskningsprosjekt i seg selv, men et forskningsbasert, virtuelt senter med nærmere 30 partnere fra næringsliv og forvaltning som initierer og delfinansierer forskningsaktivitet. Senterets sekretariat er plassert i faggruppen.

 • Concept-programmet, et omfattende forskningsprogram som utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet, og faggruppen er tungt representert i både styringsgruppen og forskningsaktiviteten.
 • SpeedUp, prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIA-program, med hovedfokus på å komprimere tiden det tar å gjennomføre store prosjekter, både i tidlig- og gjennomføringsfasen.
 • Innovative kontraktsmodeller for Ferjefri E39, en utredning på vegne av Statens Vegvesen for å undersøke hvilke innovative kontraktsmodeller som benyttes i store prosjekter i andre nord-europeiske land

 • Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter, prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIA-program, fokusert på utvikling av nye metoder for å planlegge og prosjektere store samferdselsprosjekter basert på aktiv bruk av samtidighet, nye digitale løsninger og integrert samhandling mellom aktørene

 • Måleprosjektet – Presentasjonsmåling i BAE-næringen, prosjekt samfinansiert av Bygg21 for å tilpasse måleverktøyet CII 10-10 til norsk og sette dette i drift i norsk BAE-næring. Dette har ført til opprettelsen av en medlemseid forening, Nordic 10-10, som sørger for at CII 10-10 er i aktiv bruk i norske prosjekter. Sekretariatet for foreningen ligger i faggruppen og vi benytter dataene som samles inn til aktiv forskning.

 

Eksempler på nylige publikasjoner:

 • Børve, Sjur; Ahola, Tuomas; Andersen, Bjørn Sørskot; Aarseth, Wenche. Partnering in offshore drilling projects. International Journal of Managing Projects in Business 2017 ;Volum 10.(1) s. 84-108

 • Børve, Sjur; Rolstadås, Asbjørn; Andersen, Bjørn Sørskot; Aarseth, Wenche. Defining Project Partnering. International Journal of Managing Projects in Business 2017 ;Volum 10.(4) s. 666-699

 • Diana Corbes, Feibert; Andersen, Bjørn Sørskot; Peter, Jacobsen. Benchmarking healthcare logistics processes – a comparative case study of Danish and US hospitals. Total Quality Management and Business Excellence 2017 s. 1-27

 • Downfall in the Oil Price; Challenges and Opportunities for the Construction Industry. 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization; 2017-06-13 - 2017-06-14

 • Gamme, Inger Astrid Øygarden; Seim, Eva Amdahl; Lodgaard, Eirin Anita; Andersen, Bjørn Sørskot. Operational integration in a craft-oriented small enterprise. The TQM Journal 2017 ;Volum 29.(2) s. 240-256

 • Ghazinejad, Masoumeh; Hussein, Bassam; Zidane, Youcef. Impact of Trust, Commitment, and Openness on Research Project Performance: Case Study in a Research Institute. Social Sciences 2018 ;Volum 7.(2) s. 1-11

 • Hajikazemi, Sara; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander. Analyzing electrical installation labor productivity through work sampling. International Journal of Productivity and Performance Management 2017 ;Volum 66.(4) s. 539-553

 • Hajikazemi, Sara; Olsson, Nils; Ekambaram, Anandasivakumar; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander.

 • Hussein, Bassam A.; Hafseld, Kristin. Organisational influences impacting user involvement in a major information system project: A case study in a governmental organisation. International Journal of Project Organisation and Management 2016 ;Volum 8.(1) s. 24-43

 • Hussein, Bassam. The Road to Success. Narratives and Insights from Real-life Projects. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245024449) 309 s.

 • Issad, Melissa; Kloul, Leila; Rauzy, Antoine. A scenario-based FMEA method and its evaluation in a railway context. Proceedings. Annual Reliability and Maintainability Symposium 2017 s. -

 • Kloul, Leïla; Rauzy, Antoine. Production trees: A new modeling methodology for production availability analyses. Reliability Engineering & System Safety 2017 ;Volum 167. s. 561-571

 • Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Olsson, Nils. Visualisation of Train Punctuality – Illustrations and Cases. Transportation Research Procedia 2017 ;Volum 27. s. 1227-1234

 • Langlo, Jan Alexander; Bakken, Siri Merethe; Karud, Otto Ole Jørgen; Landet, Rannveig Ravnanger; Olsen, Alexander Smidt; Andersen, Bjørn Sørskot; Hajikazemi, Sara. Sluttrapport, Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring. Trondheim: SINTEF 2017 28 s.

 • Meng, Huixing; Kloul, Leila; Rauzy, Antoine. Modeling patterns for performance analyses of offshore production systems. ISOPE - International Offshore and Polar Engineering Conference. Proceedings 2017 s. 1199-1205

 • Nergaard, Thomas.

 • Palmqvist, Carl-William; Olsson, Nils; Hiselius, Lena. Delays for passenger trains on a regional railway line in southern Sweden. International Journal on Transport Development and Integration 2017 ;Volum 1.(3) s. 421-431

 • Siddique, Lubna; Hussein, Bassam A. A qualitative study of success criteria in Norwegian agile software projects from suppliers’ perspective. International journal of information systems and project management 2016 ;Volum 4.(2) s. 63-79

 • Siddique, Lubna; Hussein, Bassam A. Grounded Theory Study of Conflicts in Norwegian Agile Software Projects: The Project Managers’ Perspective. Journal of Engineering, Project, and Production Management 2016 ;Volum 2. s. 120-135

 • Stendebakken, Mari Oline Giske; Olsson, Nils. Cultural heritage in project management: project appraisal and quality assurance in the early phase of major public investments. Impact Assessment and Project Appraisal 2018 ;Volum 36.(2) s. 131-144

 • System Thinking, Evaluations and Learning - Experience from Road Construction Megaproject in Algeria. Mediterranean Journal of Social Sciences 2018 ;Volum 9.(3) s. 121-134

 • Sørensen, Anette Østbø; Bjelland, Johannes; Bull-Berg, Heidi; Landmark, Andreas D.; Akhtar, Muhammad Mohsin; Olsson, Nils. Use of mobile phone data for analysis of number of train travellers. Journal of Rail Transport Planning & Management 2018 ;Volum 8.(2) s. 123-144

 • Volden, Gro Holst; Andersen, Bjørn. The hierarchy of public project governance frameworks: An empirical study of principles and practices in Norwegian ministries and agencies. International Journal of Managing Projects in Business 2018 ;Volum 11.(1) s. 174-197

 • Zakeri, Ghazal; Olsson, Nils. Investigating the effect of weather on punctuality of Norwegian railways: a case study of the Nordland Line. Journal of Modern Transportation 2018 s.

 • Zhang, Yun; Barros, Anne Cecile Pénélope; Rauzy, Antoine. Assessment of a condition-based maintenance policy for Subsea systems: A preliminary study. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1129-1136

 • Zidane, Youcef J-T.; Andersen, Bjørn. The top 10 universal delay factors in construction projects. International Journal of Managing Projects in Business 2018 ;Volum 11.(3) s. 650-672

 • Zidane, Youcef J-T.; Elvenes, Bjørn Otto; Samset, Knut Fredrik; Hussein, Bassam.

27 jan 2020