course-details-portlet

PK8203 - Prestasjonsmåling og prestasjonsindikatorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på prestasjonsmåling generelt og dekker spesielt problemområder knyttet til utvikling og implementering av et system for prestasjonsmåling. Relevante emner inkluderer avklaring av organisasjonens prioriteringer, definisjon av viktige forretningsprosesser, utvikling av prestasjonsindikatorer og utvikling av selve systemet for prestasjonsmåling.

Læringsutbytte

Kunnskaper, kandidaten skal ha kunnskap om:

  • Historisk utvikling av fagområdet prestasjonsledelse.
  • Detaljert innsikt i hvordan man bygger opp et system for prestasjonsmåling.
  • Forståelse for hvordan prestasjonsmål defineres.
  • Bruk av prestasjonsmåling i prestasjonsledelse.

Ferdigheter, kandidaten kan:

  • Definere prestasjonsindikatorer og utforme et system for prestasjonsmåling.
  • Knytte prestasjonsmåling til ulike anvendelser.

Generell kompetanse, kandidaten kan:

  • Forstå betydningen og bruken av prestasjonsmåling i organisasjoner og samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformen i emnet er selvstendig studium av relevant litteratur og utarbeidelse av et paper basert på dette, gjerne vinklet mot studentens PhD-fokus.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Bøker og artikler defineres etter den enkelte kandidats fokus for paper.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


08:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU