PK8203 - Prestasjonsmåling og prestasjonsindikatorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: 
Karakter: 

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på prestasjonsmåling generelt og dekker spesielt problemområder knyttet til utvikling og implementering av et system for prestasjonsmåling. Relevante emner inkluderer avklaring av organisasjonens prioriteringer, definisjon av viktige forretningsprosesser, utvikling av prestasjonsindikatorer og utvikling av selve systemet for prestasjonsmåling.

Læringsutbytte

Kunnskaper, kandidaten skal ha kunnskap om:
- Historisk utvikling av fagområdet prestasjonsledelse.
- Detaljert innsikt i hvordan man bygger opp et system for prestasjonsmåling.
- Forståelse for hvordan prestasjonsmål defineres.
- Bruk av prestasjonsmåling i prestasjonsledelse.

Ferdigheter, kandidaten kan:
- Definere prestasjonsindikatorer og utforme et system for prestasjonsmåling.
- Knytte prestasjonsmåling til ulike anvendelser.

Generell kompetanse, kandidaten kan:
- Forstå betydningen og bruken av prestasjonsmåling i organisasjoner og samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformen i emnet er selvstendig studium av relevant litteratur og utarbeidelse av et paper basert på dette, gjerne vinklet mot studentens PhD-fokus. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Bøker og artikler defineres etter den enkelte kandidats fokus.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: 

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.