course-details-portlet

TPK4520 - Prosjekt- og kvalitetsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet behandler forhold knyttet til prosjekt- og kvalitetsledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Fordypning innen ett eller flere temaer innen prosjektledelse og anvende disse på en teoretisk eller industrirettet oppgave.
 • Grunnleggende forståelse av vitenskap, forskning og rapportskriving/publisering.

Ferdigheter:

 • Være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk.
 • Være i stand til å innhente informasjon eller data gjennom empiriske undersøkelser.
 • Kunne vurdere relevans av kilder, og selvstendig relatere kilder til oppgavens kontekst.
 • Gjennomføre selvstendige prosjektarbeider, inklusive utarbeidelse av prosjektplaner og milepæler.
 • Kunne skrive lettfattelige prosjektrapporter og evne å presentere prosjektarbeider.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Utvikle evner til å foreta analyser, vurderinger og komme med presise og relevante konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Informasjon om prosjektoppgaven finner du inne på NTNUs nettsider under ditt tilhørende institutt. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles. Prosjektoppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart og underveis med prosjektkandidat.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4500 15.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjektadministrasjon
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU