TPK4520 - Prosjekt- og kvalitetsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet behandler forhold knyttet til prosjekt- og kvalitetsledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Fordypning innen ett eller flere temaer innen prosjektledelse og anvende disse på en teoretisk eller industrirettet oppgave.
- Grunnleggende forståelse av vitenskap, forskning og rapportskriving/publisering.

Ferdigheter:
- Være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk.
- Være i stand til å innhente informasjon eller data gjennom empiriske undersøkelser.
- Kunne vurdere relevans av kilder, og selvstendig relatere kilder til oppgavens kontekst.
- Gjennomføre selvstendige prosjektarbeider, inklusive utarbeidelse av prosjektplaner og milepæler.
- Kunne skrive lettfattelige prosjektrapporter og evne å presentere prosjektarbeider.

Generell kompetanse (holdninger):
- Utvikle evner til å foreta analyser, vurderinger og komme med presise og relevante konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart og underveis med prosjektkandidat.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4500 15.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.