course-details-portlet

PK6235 - Executive Project Leadership Program

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Målet for programmet er å skape en unik utviklingsarena for ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner. Eksisterende kunnskap utfordres gjennom å rette søkelyset mot beste praksis, ulike tankesett og modeller. Hver enkelt deltager oppfordres til å reflektere over egne erfaringer og oppfatninger, og til å se nye muligheter gjennom den kunnskap som presenteres og utvikles på læringsarenaen. Det samlede fagmiljøet i prosjektledelse som står bak dette programmet er unikt i Europa både gjennom sin størrelse og faglige kvalitet, og gjennom sine relasjoner til, og mangeårige samarbeid med, næringsliv og forvaltning. Fagmiljøet har et stort internasjonalt nettverk og nært samarbeid med de beste fagmiljøer fra mellom andre Berkeley og Stanford i USA, University of Calgary i Canada og Cranfield School of Management i London for å nevne noen.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Arbeid med semesteroppgave i parallell med kursets seks samlinger.Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene

Mer om vurdering

Prosjektoppgave (20-30 sider): Deltakerne skal jobbe med en prosjektoppgave mellom samlingene. Prosjektoppgaven skal presenteres i plenum på siste samling og innleveres etter siste samling. Det blir gitt karakter på denne som teller 100 % av sluttkarakteren.

Obligatorisk aktivitet: Deltakelse på samlingene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU