Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder

Numeriske metoder innenfor feltene

  • Elementmetoder; formulering og implementering
  • Styrkeberegning og dynamikk
  • Ekstrudering av aluminium, væske strømning
  • Geometrisk modellering; elementnett og CAD

Undervisning

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sivertsen, Ole Ivar; Haugen, Bjørn. (2018) Automation in the Virtual Testing of Mechanical Systems. Taylor & Francis. 2018. ISBN 9780429879074.
  • Bell, Kolbein; Haugen, Bjørn; Nilsen, Roald; Skard, Arne Chr.. (1996) Brukerhåndbok for LAMbda : beregning og dimensjonering av plane trekonstruksjoner. 1996. ISBN 82-7482-028-2.