course-details-portlet

TMM4560 - Produktutvikling og materialer, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Studenten skal fordype seg i et spesifikt tema innen produktutvikling og materialer. Arbeidet skal baseres på vitenskaplige arbeidsmetoder, bl.a. skal studenten innhente oppdatert kunnskap gjennom litteraturstudier og annen kildesøking, og kombinere dette med egen kunnskap. Et prosjektarbeid skal gjennomføres etter at det først er utarbeidet en prosjektplan med milepæler. Studenten skal rapportere resultater undervegs og skrive en prosjektrapport i henhold til etablerte standarder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om hvordan man benytter og tilpasser eksisterende metoder, fortrinnsvis innenfor valgt emne, til løsning av problemstillinger innenfor instituttets fagområder. Han/hun skal videre ha kunnskap om hvordan man organiserer, avgrenser, planlegger, gjennomfører et prosjekt. Kandidaten skal også ha kunnskap om hvordan teknisk problemløsning og forskning skal rapporteres for at det skal ha faglig integritet og nytteverdi.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektoppgave i hht. vedtatte standarder. Kandidaten skal kunne gjennomføre et teknisk arbeid av begrenset omfang innenfor de rammer som foreligger og ta fram resultater som underbygger konklusjoner i forhold til prosjektets målsetting. Han/hun skal beherske rapportskriving og kommunikasjon, så vel teknisk som generelt.

Generell kompetanse: Studenten skal på generell basis kunne bruke sin kunnskap og kompetanse til å gjennomføre oppgaver som i utgangpunktet er mindre strukturert og mer lik de behov og oppgaver som han/hun vil møte i det praktiske (arbeid)liv etter studiene.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Informasjon om prosjektoppgaven finner du inne på NTNUs nettsider under ditt tilhørende institutt. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles. Prosjektoppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Utarbeides av kandidaten i samråd med veileder som en del av prosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMM4500 15.0 HØST 2016
TMM4501 15.0 HØST 2016
TMM4511 15.0 HØST 2016
TMM4520 15.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU