course-details-portlet

TMM4135 - Dimensjonering basert på elementmetoden, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 67/100 4 timer A
Oppgave 33/100 A

Faglig innhold

Idealisering av mekaniske komponenter. Grensebetingelser. Element- og systemmatriser for bjelker og skiver. Kompatible og ikke-kompatible elementer. Elementkrav, konvergens, feilestimat. Numerisk integrasjon. Isoparametriske elementer. Konsistent lastvektor. Svingninger. Varmeledning. Prosjektarbeid: Programmering av elementmetoden. Modellering og analyse på datamaskin av mekanisk konstruksjon. Resultatvurdering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Grunnleggende kunnskap i dimensjonering av mekaniske konstruksjoner. Grunnleggende teoretisk forståelse av elementmetoden. Formulering av elementmetoden for varmeledning og spenningsanalyser. Grunnleggende teori for dynamikk og egensvingninger. Kunne programmere elementmetoden. Ferdigheter: Kunne utføre spenningsanalyser ved bruk av elementmetoden og analyseverktøy som NX Nastran. Kunne sette opp og løse enkle rammekonstruksjoner ved bruk av elementmetoden og håndberegning. Kunne trekke slutninger basert på analyseresultater. Generell kompetanse: Kunne rapporter og presentere analyser, analyseresultater og konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og gruppearbeid i bruk av dataverktøyer. Prosjektgrupper etableres ved semesterstart.

Mer om vurdering

Ved gjentak trengs ikke gruppearbeidet utføres på nytt dersom det er bestått tidligere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2026 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 67/100 A

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 33/100 A

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
08.12.2023


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 67/100 A

Utlevering
05.06.2024

Innlevering
05.06.2024


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 33/100 A

Utlevering
15.03.2024

Innlevering
10.05.2024


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS2 Hjemme-eksamen 67/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU