course-details-portlet

TMM4540 - Industriell IKT produktutvikling og materialer, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Arbeidet skal være innen fagområdet industriell IKT.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: Et spesifikt tema innen industriell IKT anvendt innen instituttets fagområder.

Ferdigheter: Kandidaten kan:

  • Arbeide basert på vitenskapelige metoder.
  • Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive utarbeidelse av en prosjektplan med milepæler.

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

  • Tilegne seg kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annen kildesøking og kombinere dette med egen kunnskap.
  • Rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i henhold til vedtatt standard.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Informasjon om prosjektoppgaven finner du inne på NTNUs nettsider under ditt tilhørende institutt. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles. Prosjektoppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU