TMM4540 - Industriell IKT produktutvikling og materialer, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Arbeidet skal være innen fagområdet industriell IKT.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Et spesifikt tema innen industriell IKT anvendt innen instituttets fagområder.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Arbeide basert på vitenskapelige metoder.
- Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive utarbeidelse av en prosjektplan med milepæler.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Tilegne seg kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annen kildesøking og kombinere dette med egen kunnskap.
- Rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i henhold til vedtatt standard.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.