course-details-portlet

MM8484 - Seminarserie for anvendte materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset dekker en rekke emner innen materialvitenskap, avhengig av tilgjengelige foredragsholdere. Temaer vil inkludere tribologi, kompositter og polymerer, hydrogen, korrosjon, og dekke både eksperimentell forskning og modellering. Seminarene vil bli holdt av lokale så vel som internasjonale foredragsholdere.

Læringsutbytte

Studentene vil få en bredere forståelse av den nyeste forskningen innen anvendt materialvitenskap. De vil lære å presentere forskningen sin i en akademisk setting på høyt nivå, stille spørsmål til andre foredragsholdere og diskutere.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene vil delta på seminarer om aktuell forskning innen anvendt materialvitenskap. De skal også presentere arbeidet sitt for hverandre, stille spørsmål på seminarene og bidra til diskusjoner om forskningen.

Mer om vurdering

Mappevurderingen vil være basert på:

- Registrert oppmøte ved et visst antall seminarer

- deltakelse i diskusjonen under og på slutten av seminarene, ved å stille spørsmål

- to seminarer gitt av studenten, ett om egen forskning og ett med en gjennomgang av litteratur om et relevant tema valgt av studenten.

Seminarene vil i prinsippet holdes regelmessig til faste tider annenhver uke i løpet av semesteret, men det tas forbehold om endringer i timeplanen avhengig av tilgjengeligheten av foredragsholdere. Studentene kan fritt velge når de skal delta, stille spørsmål eller presentere, forutsatt at det er ledig plass i timeplanen. Av denne grunn kan kurset ta mer eller mindre tid å gjennomføre, avhengig av hvor ofte studenten møter opp.

Tilstedeværelse og deltakelse vil bli registrert under seminarene. Selve seminarene vil generelt ikke bli tatt opp. Studenter som presenterer bør levere sine lysbilder til emneansvarlig, slik at de kan danne grunnlag for vurderingen av presentasjonen. Det vil bli gitt tilbakemelding på studentens presentasjon under selve seminaret av lærere og andre deltakere. Alt arbeid er individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Dette emnet krever godkjent opptak til et ph.d.-studieprogram ved NTNU eller et annet universitet.

En mastergrad innen materialvitenskap, nanoteknologi, maskinteknikk, fysikk, kjemi eller lignende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU