course-details-portlet

MAST2100 - Materialteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

 • Materialer: metaller, plast, kompositter.
 • Korrosjon.
 • Materialenes egenskaper som funksjon av fremstilling og indre struktur.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten

 • Kjenner til materialenes indre oppbygging, struktur og fremstilling, og hvordan dette påvirker materialenes egenskaper.
 • Kjenner til de ulike prøve- og inspeksjonsmetodene vi har for konstruksjonsmaterialer.
 • Har kunnskap om materialenes plass i historien og deres miljøavtrykk med hensyn til fremstilling, bruk og avhending i ulike produkter.

Ferdigheter: Kandidaten

 • Kan foreta riktige valg av materialer til en konstruksjon ut ifra form, styrke, fremstillingsprosess, omgivelser og livsløp.
 • Kan velge riktig varme/mekanisk prosess for å styrke metalliske materialers egenskaper.
 • Kan velge fornuftig fremstillingsmetode for konkrete komponenter/produkter avhengig av materialtype.

Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til å forklare og diskutere generelle forhold ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon, gjenkjenne behov for særlig materialteknisk kompetanse i ulike prosjekt, og være i stand til å gjøre fornuftige vurderinger om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger med tanke på styrke, holdbarhet og livsløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver. Det legges vekt på arbeid i laboratoriene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler: Tekniske tabeller (red. av Jarle Johannessen), verkstedhåndboka for mekaniske fag og kalkulator i henhold til hjelpemiddelkode C. Utsatt eksamen kan avholdes muntlig. Dette avgjøres av faglærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Kursmateriell

Harald Falck-Ytter: Materialteknologi 1 Grunnlag, Kopinor Pensum AS, ISBN 978-82-13-03062-5 og Materialteknologi 2 Konstruksjonsmaterialer, Yrkesopplæring ANS, ISBN 978-82-585-0704-5. (begge bøker er tilgjengelig online på Nasjonalbiblioteket)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MASA2100 7.5 HØST 2019
MASG2100 7.5 HØST 2019
MAST2200 7.5 HØST 2023
MASG2200 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 4
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 22
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 16
SL520 Sluppenvegen 14 9
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 42
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 11
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU