course-details-portlet

MAST2100 - Materialteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

 • Materialer: metaller, plast, kompositter.
 • Korrosjon.
 • Materialenes egenskaper som funksjon av fremstilling og indre struktur.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten

 • Kjenner til materialenes indre oppbygging, struktur og fremstilling, og hvordan dette påvirker materialenes egenskaper.
 • Kjenner til de ulike prøve- og inspeksjonsmetodene vi har for konstruksjonsmaterialer.
 • Har kunnskap om materialenes plass i historien og deres miljøavtrykk med hensyn til fremstilling, bruk og avhending i ulike produkter.

Ferdigheter: Kandidaten

 • Kan foreta riktige valg av materialer til en konstruksjon ut ifra form, styrke, fremstillingsprosess, omgivelser og livsløp.
 • Kan velge riktig varme/mekanisk prosess for å styrke metalliske materialers egenskaper.
 • Kan velge fornuftig fremstillingsmetode for konkrete komponenter/produkter avhengig av materialtype.

Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til å forklare og diskutere generelle forhold ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon, gjenkjenne behov for særlig materialteknisk kompetanse i ulike prosjekt, og være i stand til å gjøre fornuftige vurderinger om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger med tanke på styrke, holdbarhet og livsløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver. Det legges vekt på arbeid i laboratoriene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler: Tekniske tabeller (red. av Jarle Johannessen), verkstedhåndboka for mekaniske fag og kalkulator i henhold til hjelpemiddelkode C. Utsatt eksamen kan avholdes muntlig. Dette avgjøres av faglærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Kursmateriell

Harald Falck-Ytter: Materialteknologi 1 Grunnlag, Kopinor Pensum AS, ISBN 978-82-13-03062-5 og Materialteknologi 2 Konstruksjonsmaterialer, Yrkesopplæring ANS, ISBN 978-82-585-0704-5. (begge bøker er tilgjengelig online på Nasjonalbiblioteket)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MASA2100 7.5 HØST 2019
MASG2100 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 07.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 5
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 70
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU