course-details-portlet

MAST2100 - Materialteknologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

• Materialer: metaller, plast, kompositter.
• Korrosjon.
• Materialenes egenskaper som funksjon av fremstilling og indre struktur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
• Kjenner til materialenes indre oppbygging, struktur og fremstilling, og hvordan dette påvirker materialenes egenskaper.
• Kjenner til de ulike prøve- og inspeksjonsmetodene vi har for konstruksjonsmaterialer.
• Har kunnskap om materialenes plass i historien og deres miljøavtrykk med hensyn til fremstilling, bruk og avhending i ulike produkter.

Ferdigheter:
Kandidaten
• Kan foreta riktige valg av materialer til en konstruksjon ut ifra form, styrke, fremstillingsprosess, omgivelser og livsløp.
• Kan velge riktig varme/mekanisk prosess for å styrke metalliske materialers egenskaper.
• Kan velge fornuftig fremstillingsmetode for konkrete komponenter/produkter avhengig av materialtype.

Generell kompetanse:
Kandidaten
• Kandidaten skal være i stand til å forklare og diskutere generelle forhold ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon, gjenkjenne behov for særlig materialteknisk kompetanse i ulike prosjekt, og være i stand til å gjøre fornuftige vurderinger om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger med tanke på styrke, holdbarhet og livsløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.
Det legges vekt på arbeid i laboratoriene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler: Tekniske tabeller (red. av Jarle Johannessen), verkstedhåndboka for mekaniske fag og kalkulator i henhold til hjelpemiddelkode C.

Utsatt eksamen kan avholdes muntlig. Dette avgjøres av faglærer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Harald Falck-Ytter: Materialteknologi 1 Grunnlag, Kopinor Pensum AS, ISBN 978-82-13-03062-5 og Materialteknologi 2 Konstruksjonsmaterialer, Yrkesopplæring ANS, ISBN 978-82-585-0704-5. (begge bøker er tilgjengelig online på Nasjonalbiblioteket)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MASA2100 7.5 01.09.2019
MASG2100 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU