course-details-portlet

TPK4940 - Produksjonsteknologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 20 uker A

Faglig innhold

Additiv tilvirkning i metall, verktøymaskiner, maskineringsoperasjoner, vibrasjonsanalyse og vibrasjonsdemping ved maskinering, verkstedteknisk måleteknikk og kvalitetsteknikk, dataassistert maskinkonstruksjon og produksjon (CAD/CAM), modellering og simulering av produksjonssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha teoretisk og praktisk kunnskap om utvalgte områder innenfor områdene maskinkonstruksjon og produksjonsteknologi for anvendelser i ulike typer industri, med spesiell vekt på vareproduksjon. Studenten skal ha kunnskap om avanserte programmeringsverktøy og beregningsmetoder som kan brukes for å utvikle moderne produksjonssystemer.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne jobbe strukturert med forsknings- og utviklingsoppgaver. Studenten skal ha evne til å arbeide analytisk og anvende teoretisk kunnskap for å finne løsninger på komplekse problemstillinger. Man skal kunne innhente nødvendig informasjon gjennom litteraturstudier og fra andre kilder, og man skal kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter i laboratoriet. Man skal kunne presentere prosjektarbeid og resultater i en klar og tydelig rapport og kunne bidra til vitenskapelig publisering.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre større oppgaver. Man skal være i stand til å analysere resultater, gjøre faglige vurderinger og komme fram til relevante konklusjoner. Man skal ha kompetanse til å vurdere teknologiske, etiske og samfunnsmessige konsekvenser av eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles.

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul.

Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Forkunnskapskrav

TPK4540 Produksjonsteknologi, fordypningsprosjekt

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4900 30.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsteknologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU