TPK4940 - Produksjonsteknologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 20 uker

Faglig innhold

Robotteknikk, automatisert produksjon, mekatronikk, additiv tilvirkning i metall, verktøymaskiner, maskineringsoperasjoner, vibrasjonsanalyse og vibrasjonsdemping ved maskinering, verkstedteknisk måleteknikk og kvalitetsteknikk, dataassistert produksjon, kunstig intelligens, modellering og simulering av produksjonssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha teoretisk og praktisk kunnskap om utvalgte områder innenfor områdene produksjonsteknologi og automatisering for anvendelser i ulike typer industri, med spesiell vekt på vareproduksjon. Studenten skal ha kunnskap om avanserte programmeringsverktøy og beregningsmetoder som kan brukes for å utvikle moderne produksjonssystemer.

Ferdigheter: Studenten skal kunne jobbe strukturert med forsknings- og utviklingsoppgaver. Studenten skal ha evne til å arbeide analytisk og anvende teoretisk kunnskap for å finne løsninger på komplekse problemstillinger. Man skal kunne innhente nødvendig informasjon gjennom litteraturstudier og fra andre kilder, og man skal kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter i laboratoriet. Man skal kunne presentere prosjektarbeid og resultater i en klar og tydelig rapport og kunne bidra til vitenskapelig publisering.

Generell kompetanse: Studenten skal ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre større oppgaver. Man skal være i stand til å analysere resultater, gjøre faglige vurderinger og komme fram til relevante konklusjoner. Man skal ha kompetanse til å vurdere teknologiske, etiske og samfunnsmessige konsekvenser av eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid.

Forkunnskapskrav

TPK4540 Produksjonsteknologi, fordypningsprosjekt og TPK4440 Maskinering og additiv tilvirkning, eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4900 30.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.