TMM4935 - Industriell IKT, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med utpekt faglærer innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Det forventes at studentene produserer en masterbesvarelse innen området som blir studert. Besvarelsen skal generelt vise at forfatteren har løst et industrielt eller vitenskaplig problem og tilført orginale bidrag til området. Innholdet i besvarelsen blir sammenlignet med vanlige standarder for vitenskaplige publikasjoner så lang det er relevant. Kunnskaper: Vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet. Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder. Generell kompetanse: Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Kursmateriell

Utarbeides av kandidaten i samråd med veileder som en del av masteroppgaven.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.