course-details-portlet

TMM4935 - Industriell IKT, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med utpekt faglærer innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Det forventes at studentene produserer en masterbesvarelse innen området som blir studert. Besvarelsen skal generelt vise at forfatteren har løst et industrielt eller vitenskaplig problem og tilført orginale bidrag til området. Innholdet i besvarelsen blir sammenlignet med vanlige standarder for vitenskaplige publikasjoner så lang det er relevant. Kunnskaper: Vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet. Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder. Generell kompetanse: Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles. Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Kursmateriell

Utarbeides av kandidaten i samråd med veileder som en del av masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU