TMM4270 - Automatisering i ingeniørarbeid, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Et datasystem som benytter resonnering og kunnskap til å løse komplekse problemer kalles et kunnskapsbasert system (KBS). Når en benytter disse systemene til å løse ingeniørproblemer jobber du med automatisering i design (KBE). I dette emnet vil studentene ha mulighet til å lære om alternative metoder i ingeniørdesign som baserer seg på automatisering av designoppgaver for å redusere blant annet tidsforbruk. Den interessante egenskapen med KBE er at geometri genereres automatisk og kan også bli optimalisert.
Emnet gir introduksjon til nøkkelkonsepter for automatisering i ingeniørarbeid (KBE): Demonstrerer potensielle fordeler av å benytte KBE og eksempler på vellykkede installasjoner. Metoder for å analysere om en anvendelse er godt egnet for KBE implementasjon og å demonstrere forskjellen på KBE, CAD og kunstig intelligens (AI). Diskuterer objektorientering slik det benyttes innen KBE generelt og konkret i programmeringsspråket AML for KBE implentasjon, samt en introduksjon til implementasjon av KBE applikasjoner i AML.
Gjesteforelesninger av eksterne eksperter på bruk og utvikling av KBE.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om: Hva KBE er og typiske KBE konsepter, i stand til å vurdere om KBE vil være nyttig for en konkret anvendelse, ha kunnskap om nøkkelbegreper i KBE-språk, kjenne syntaksen for KBE-språket AML, samt være i stand til å implementere enkle eksempler i AML.
Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet vil kandidaten ha ferdigheter i:
Å vurdere om en KBE-implementasjon er nytig, å innhente informasjon for å implementere KBE, utvikle og kjøre AML-kode.
Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført dette emnet will kandidaten ha generell kompetanse i: De menneskelige aspekter ved KBE, hvordan KBE påvirker ingeniørarbeidet, en overordnet forståelse av ingeniørprosessene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger i bruk av de lærte metoder og verktøyer. Emnet kan bli undervist i et antall større bolker i løpet av semesteret og plan for dette vil bli avtalt ved semesterstart. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2017 09:00 D14
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.