course-details-portlet

MM8100 - Variasjonsmetoder og variasjonsprinsipper for kontinuumsbaserte analyseprogram

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet behandler variasjonsregning og variasjonsprinsipper som ligger til grunn for de fleste continuumbaserte simuleringsprogram. Emnet inneholder også tensor teori og de vanligste tensorene som er brukt i lineær og ikkelineær faststoffmekanikk. Tema: Euler ligningen. Naturlige og essensielle randbetingelser. Generaliserte betingelsesligninger. Minimum potensiell energi. Hellinger-Riessner og Hu-Washizu prinsipp. Generaliserte flerfelts prinsipp. Tensor algebra. Covariant og contravariant vektorsystem. Spenning og tøyningstensorer. Tilleggstema kan bli valgt for den enkelte kandidaten. For å gå opp til eksamen kreves innlevering av godkjent prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi omfattende forståelse for teori bak simuleringsprogram.

Ferdigheter: Evne til å sette sette seg inn i teori fra forskjellige kilder og å være i stand til å kombinere og utvide dette til nye anvendelser.

Generell kompetanse: Kunne videreformidle og presentere tilegnet kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium og prosjektarbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2001 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU