course-details-portlet

MM8100 - Variasjonsmetoder og variasjonsprinsipper for kontinuumsbaserte analyseprogram

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

Emnet behandler variasjonsregning og variasjonsprinsipper som ligger til grunn for de fleste continuumbaserte simuleringsprogram. Emnet inneholder også tensor teori og de vanligste tensorene som er brukt i lineær og ikkelineær faststoffmekanikk.

Tema: Euler ligningen. Naturlige og essensielle randbetingelser. Generaliserte betingelsesligninger.

Minimum potensiell energi. Hellinger-Riessner og Hu-Washizu prinsipp. Generaliserte flerfelts prinsipp.

Tensor algebra. Covariant og contravariant vektorsystem. Spenning og tøyningstensorer.

Tilleggstema kan bli valgt for den enkelte kandidaten.

For å gå opp til eksamen kreves innlevering av godkjent prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal gi omfattende forståelse for teori bak simuleringsprogram.

Ferdigheter:
Evne til å sette sette seg inn i teori fra forskjellige kilder og å være i stand til å kombinere og utvide dette til nye anvendelser.

Generell kompetanse:
Kunne videreformidle og presentere tilegnet kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium og prosjektarbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2001 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU