TMM4275 - Automatisering i ingeniørarbeid, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studenter med forskjellig bakgrunn (Eks. studieprogram MTING, MTPROD, MTMART, MTBYGG etc.) vil bli organisert i team for å utvikle KBE-applikasjoner innenfor en ingeniørdisiplin, for eksempel innen maskinteknikk, marinteknikk eller byggteknikk. KBE-applikasjonene teamene skal jobbe med vil ha direkte industrikobling. Oppgaver som skal fordeles i teamet er rollen som problemeier, innhenting av den informasjonen som er nødvendig for å implementere KBE applikasjonen, teamledelse, implementasjon av programvare, testing av applikasjonen, etc. Avhengig av ferdighetene til de forskjellige studentene vil arbeidet i teamet fordeles i samarbeid med veilederne.

Emnet vil inneholde:
Organisering av teamet for KBE-implementasjonen, velge og spesifisere den applikasjonen som skal utvikles, lage en kravspesifikasjon for implementasjonen, gjennomføre datainnhenting og implementere en prototype i AML, teste og rafinere applikasjonen i henhold til kravspesifikasjonen samt iterere testing og oppdatering til resultatet er tilfredstillende.
Gjesteforelesere med erfaring fra utvikling og bruk av KBE vil bli invitert.

Læringsutbytte

Grunnlegende forståelse for KBE får en bare gjennom implementasjon av praktiske industrielle anvendelser. Hensikten med dette prosjektemnet er å gi studentene dypere forståelse av potensialet ved KBE og hvilke applikasjoner som er best egnet for KBE implementasjon.

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført dette kurset vil studenten ha:
En dypere forståelse av KBE, en dypere forståelse av kunnskapsinnhenting for KBE, teamprosesser ved utvikling av KBE-applikasjoner.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført dette emnet vil studenten ha ferdigheter i:
Evaluering av potensial for KBE-implementasjon, kunnskapsinnhenting for KBE-implementasjon, Implementasjon av KBE med programmeringsspråket AML, verifisering av KBE-implementasjoner.

Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført dette emnet vil studenten ha generell kompetanse i:
Å forstå teamprosesser, hvordan en samarbeider med fageksperter for innhenting av informasjon nødvendig for KBE-implementasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Gjesteforelesere. Gruppeveiledning.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

AML-manualer. Journalpapirer. Detaljer blir gitt ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.