course-details-portlet

TPK4540 - Produksjonsteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Additiv tilvirkning i metall, verktøymaskiner, maskineringsoperasjoner, vibrasjonsanalyse og vibrasjonsdemping ved maskinering, verkstedteknisk måleteknikk og kvalitetsteknikk, dataassistert maskinkonstruksjon og produksjon (CAD/CAM), modellering og simulering av produksjonssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha teoretisk og praktisk kunnskap om utvalgte områder innenfor områdene maskinkonstruksjon og produksjonsteknologi for anvendelser i ulike typer industri, med spesiell vekt på vareproduksjon. Studenten skal ha kunnskap om avanserte programmeringsverktøy og beregningsmetoder som kan brukes for å utvikle moderne produksjonssystemer.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne jobbe strukturert og selvstendig med sammensatte problemstillinger, og anvende teoretisk kunnskap for å finne gode løsninger på praktiske oppgaver. Man skal kunne innhente nødvendig informasjon gjennom litteraturstudier og fra andre kilder, og man skal kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter i laboratoriet. Man skal kunne presentere prosjektarbeid og resultater i en klar og tydelig rapport.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre større oppgaver. Man skal være i stand til å analysere resultater, gjøre faglige vurderinger og komme fram til relevante konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Informasjon om prosjektoppgaven finner du inne på NTNUs nettsider under ditt tilhørende institutt. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles. Prosjektoppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4510 15.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU