TPK4540 - Produksjonsteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Robotteknikk, automatisert produksjon, mekatronikk, additiv tilvirkning i metall, verktøymaskiner, maskineringsoperasjoner, vibrasjonsanalyse og vibrasjonsdemping ved maskinering, verkstedteknisk måleteknikk og kvalitetsteknikk, dataassistert produksjon, kunstig intelligens, modellering og simulering av produksjonssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha teoretisk og praktisk kunnskap om utvalgte områder innenfor områdene produksjonsteknologi og automatisering for anvendelser i ulike typer industri, med spesiell vekt på vareproduksjon. Studenten skal ha kunnskap om avanserte programmeringsverktøy og beregningsmetoder som kan brukes for å utvikle moderne produksjonssystemer.

Ferdigheter: Studenten skal kunne jobbe strukturert og selvstendig med sammensatte problemstillinger, og anvende teoretisk kunnskap for å finne gode løsninger på praktiske oppgaver. Man skal kunne innhente nødvendig informasjon gjennom litteraturstudier og fra andre kilder, og man skal kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter i laboratoriet. Man skal kunne presentere prosjektarbeid og resultater i en klar og tydelig rapport.

Generell kompetanse: Studenten skal ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre større oppgaver. Man skal være i stand til å analysere resultater, gjøre faglige vurderinger og komme fram til relevante konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4510 15.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.