NTNU i Ålesund

Kontaktinformasjon


Ekspedisjon / Sentralbord 

Telefon +47 73 59 50 00
E-post: postmottak@alesund.ntnu.no

Åpent mandag til fredag 08.00 – 15.00
Sted: 1. etg. C-blokka, hovedbygget

Studentservice

Telefon: +47 70 16 15 00
E-post: studier@alesund.ntnu.no

Studieveiledere ved instituttene.

Henvendelser kan også gå til orakeltjenesten sin skranke.

Åpen mandag til fredag 09.00 – 16.00
Sted: Biblioteket, 2. etg. i hovedbygget

Adresse

Postadresse

NTNU i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund

Besøks- og leveringsadresse

Larsgårdsvegen 2
6009 Ålesund

Fakturaadresse

NTNU, Felles fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

PDF-faktura sendes til: pdf.ntnu@bscs.basware.com

Organisasjonsnummer: 974767880