Institutt for biologiske fag Ålesund

Forskning

Hånd som holder en kjemisk flaske med vann

Kontakt

Ann-Kristin Tveten. FotoAnn-Kristin Tveten

Førsteamanuensis

Email: ann-kristin.tveten@ntnu.no

 

Fagområder

Institutt for biologiske fag Ålesund har forskningsfokus på fagområdene:

  • Bærekraftig oppdrett av laksefisk
  • Marine ingredienser
  • Marint miljø
  • Medisinsk og marin laboratorieteknologi
 

Optimal utnyttelse av havrommet

Instituttet har fokus på forskning, innovasjon og kunnskapskapsutvikling relatert til optimal miljømessig og økonomisk utnyttelse av de biologiske ressursene i havrommet.

 

Laboratorieteknologi som verktøy

Vi jobber tett mot næringslivet innen marin sektor og mot aktuelle helseforetak. For å jobbe i dette skjæringspunktet er vi avhengig av medisinsk og marin laboratorieteknologi som verktøy.

 

Verdensledende region

Møre og Romsdal er verdensledende på produksjon av økologisk laks og marine oljer. Avdelingen har en FOU-konsesjon for oppdrett av økologisk laksefisk og har tett drifts- og forskningssamarbeid med en av Norges største lakseprodusenter.

 

Tett samarbeid

Utnyttelse av restråstoff og utvikling av ingredienser er en viktig del av bærekraftig fiskeri og oppdrettsnæring. Instituttet er deltaker i den biomarine næringsklyngen Legasea og samarbeider tett med bedrifter, helseforetak og andre FoU miljø.