Forskning

Institutt for biologiske fag Ålesund

Forskning

Stipendiat Kristine Kvangarsnes i laben. Foto

Forskning

Fagområder

Instituttet jobber med forskning, innovasjon og kunnskapskapsutvikling relatert til de biologiske ressursene i havrommet.

Vi jobber tett med næringslivet innen marin sektor og mot aktuelle helseforetak. Instituttet har en FOU-konsesjon for oppdrett av økologisk laksefisk, og har tett drifts- og forskningssamarbeid blant annet med en av Norges største lakseprodusenter.

Utnyttelse av restråstoff og utvikling av ingredienser er en viktig del av bærekraftig fiskeri og oppdrettsnæring. Instituttet er deltaker i den biomarine næringsklyngen Legasea og samarbeider tett med bedrifter, helseforetak og andre FoU miljø.

 • Bærekraftig oppdrett av laksefisk
 • Marine ingredienser
 • Marint miljø
 • Medisinsk og marin laboratorieteknologi

 

 

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Sluttrapport - FHF prosjekt

Forskningsfasiliteter

Forskningsfasiliteter

 

Konsesjon

Molekylær bioteknologi

 • PCR
 • qPCR
 • DGGE
 • Chemidoc
 • NGS Ion Torrent PGM

Analytisk kjemi

 • GC
 • U(HPLC)

Immunologi/Mikrobiologi

 • Flowcytometer
 • Mikroplatteleser
 • Mikroplatevasker
 • Pentra 80XL

Klinisk biokjemi

 • Pentra 400