Forskning

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Forskning

Forskning

Bilde av lokalet til TEFT-lab. Foto.

Mye av forskningen ved institutt for internasjonal forretningsdrift er nært knyttet til utfordringer for våre regionale næringer, og da spesielt maritime og marine næringer. 

Instituttets strategi

Instituttet har utarbeidet en strategiplan fra 2018-2025.

Forskningsområder:

Offentlig støttede forskningsprosjekter:

 

Kontakt:

Kontakt:


Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

  • Blue Circular Economy
  • The human side of digitalization
  • Prowad LINK

Andre forskningsaktiviteter

Andre forskningsaktiviteter