Forskning

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Forskning

Forskning

Instituttets forskning bidrar til ny innsikt for regionalt og nasjonalt næringsliv, og bidrar til å håndtere økonomiske og ledelsesmessige utfordringer for en region preget av store omstillinger og teknologisk utvikling. IIF skal være pådriver for studentrettede  entreprenørskapsaktiviteter på campus og i regionen.

Institutt for internasjonal forretningsdrift har tre strategigiske forskningsområder for perioden 2018-2025:

  1. Internasjonal business og markedsføring, som er relatert til regionale næringsklynger
  2. Tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT-lab), som driver forskning og utvikling relatert til digital økonomi
  3. Grønn innovasjon og forretningsmodeller som er knyttet opp mot bærekraft og innovasjon.

Forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt

  • Blue Circular Economy
  • The human side of digitalization
  • Prowad LINK

Andre forskningsaktiviteter

Andre forskningsaktiviteter

Working papers

NFR Forskningsprosjekt – BIONÆR: “Konkurranse-, klynge og marknadsanalyse av klippfisknæringa” (2014–2016; Støtte fra NFR: 7.8 millioner kroner)