Forskning

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Forskning

Forskning

Instituttets forskning bidrar til ny innsikt for regionalt og nasjonalt næringsliv, og bidrar til å håndtere økonomiske og ledelsesmessige utfordringer for en region preget av store omstillinger og teknologisk utvikling. IIF skal være pådriver for studentrettede  entreprenørskapsaktiviteter på campus og i regionen.

Institutt har fire strategiske forskningsområder for perioden 2018-2025:

  1. Internasjonal business og markedsføring, som er relatert til regionale næringsklynger
  2. Innovasjon og entreprenørskap
  3. Finans
  4. Business Transitions to Sustainable Development (BTSD)

Ph.d. utdanning

Andre forskningsaktiviteter

Instituttleder presenterer foran forsamling i TEFT-lab. Foto.

Andre forskningsaktiviteter

Working papers