Forskning

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Forskning

Forskning

Instituttets forskning bidrar til ny innsikt for regionalt og nasjonalt næringsliv, og bidrar til å håndtere økonomiske og ledelsesmessige utfordringer for en region preget av store omstillinger og teknologisk utvikling. IIF skal være pådriver for studentrettede  entreprenørskapsaktiviteter på campus og i regionen.

Institutt har tre strategiske forskningsområder for perioden 2018-2025:

  1. Internasjonal business og markedsføring
  2. Innovasjon og entreprenørskap
  3. Business Transitions to Sustainable Development (BTSD)

Ph.d. utdanning

Andre forskningsaktiviteter

Instituttleder presenterer foran forsamling i TEFT-lab. Foto.

Andre forskningsaktiviteter

Working papers