Fakultet for økonomi

Forskning

– Institutt for internasjonal forretningsdrift

Mye av forskningen ved institutt for internasjonal forretningsdrift er nært knyttet til utfordringer for våre regionale næringer, og da spesielt maritime og marine næringer. 

Forskningsområder:

  • Skaping av kundeverdier i globale verdikjeder
  • Internasjonal markedsføring (opprinnelsesland, omdømme, merkevarebygging, merkevareverdi) 
  • Regional innovasjon, “triple helix” og global konkurranse
  • Internasjonale businessmodeller og -strategier

Offentlig støttede forskningsprosjekter:

Vitenskapelige publikasjoner 2004–2020: