Parkering – NTNU i Ålesund

Parkering – NTNU i Ålesund

Det er stor trengsel ved NTNUs parkeringsplasser, spesielt rundt studiestart. Alternativ transport anbefales. 

NB! Alle ansatte, studenter og besøkende bes om å respektere privat eiendom og regler for parkering i nærområdet. Dette gjelder også gravlunden, nærbutikker og Sunnmøre museum. 

Retningslinjer for parkering

Studentparkering: Området øst for NMK, og Gangstøvikvegen.

Ansattparkering: Området øst for Kompasset, og området nord for Lanterna. 

oversikt parkeringsområder

Alle ansatte og studenter ved NTNU i Ålesund som ønsker parkering må registrere bilnummeret:

Logg inn i bilregistreringsbasen 

Velg primærområde «Ålesund». Legg inn ett eller flere bilnummer. 

Etterhvert vil biler som ikke er registrert bli bøtelagt. Biler som ikke tilhører studenter og ansatte ved NTNU henvises til gjesteparkering.

Betaling via Apcoa Flow - app

Det er for tiden gratis parkering ved NTNU som et smittevernstiltak. Det vil senere bli betaling for parkering via appen Apcoa Flow. Pris for studenter og ansatte på NTNU vil være NOK 2,- pr time mellom kl. 08.00 - 16.00. Det er satt makspris NOK 16 pr døgn. 

Parkering for besøkende

Mellom NTNU og Ålesund Kulturskole finnes plasser for parkering mot betaling. Etterhvert vil plassene vest for Lanterna bli gjesteparkering med egne priser. 

 

Parkering for personer med funksjonsnedsettelse

  • Ved hovedinngangen.

Sykkelparkering

Det er satt av to områder for parkering av sykler og motorsykler:

  • Ved hovedinngangen.
  • Ved inngang nord (Lanterna).

Parkeringsreglement

Parkering utenom oppmerket sone og parkering til hinder for lovlig parkerte biler vil kunne medføre borttauing av bil for bileiers regning.

All parkering innenfor NTNU sitt område skjer på bilførerens eget ansvar. NTNU kan ikke belastes for skade som blir påført biler som bruker NTNUs parkeringsplasser.

Det er ikke tillat å parkere utenom de oppmerkede plassene eller i strid med oppsatte skilt. Adkomst for vareleveranse ved alle innganger skal sikres. Etter pålegg fra Brannvesenet må rask evakuering av parkeringsplassene være gjennomførbar.

Innkjøringa på sørsida til laboratoriene er reservert for transport av materiell. Det er forbudt å parkere her.

Det er ingen garanti for ledig parkeringsplass.

Finn fram på NTNU i Ålesund