Parkering – NTNU i Ålesund

Parkering – NTNU i Ålesund

Det er stor trengsel ved NTNUs parkeringsplassar, spesielt rundt studiestart. Alternativ transport blir tilrådd. Rutetider for kollektivtransport finn du på nettsidene til Fram. Namn på busshaldeplass i begge køyreretningar er Campus ÅlesundAlle tilsette, studentar og besøkjande blir bedne om å respektera privat eigedom og reglar for parkering i nærområdet. Dette gjeld også gravlunden, nærbutikkar og Sunnmøre museum. 


Retningslinjer for parkering

Studentparkering: Området aust for NMK.
Ansattparkering: Området aust for Kompasset, og området nord for Lanterna

oversikt parkeringsområder


Betaling 

Det er for tida gratis parkering ved NTNU i Ålesund. Tilgang via tilsettkort eller studentkort, med personleg kode. Du må likevel aktivera ein parkeringsavtale via Smartpark-appen. Last ned smartpark-appen: Smartpark for Android | Smartpark for IOS. Det er Ålesund Parkering som vil kontrollera og handheva parkering i Ålesund.


Parkering for besøkande

Mellom NTNU og Ålesund Kulturskole finst plassar for parkering mot betaling. Kart i MazeMap.  


Parkering for personar med funksjonsnedsettelse

Ved hovudinngangen (Ankeret). Kart i MazeMap.


Sykkelparkering

Det er sett av to område for parkering av syklar og motorsyklar.


Parkeringsreglement

Det er ingen garanti for ledig parkeringsplass. Parkering utanom oppmerket plass, og parkering til hinder for lovleg parkerte biler kan medføra borttauing av bil for bileigars rekning. All parkering innanfor NTNUs område skjer på bilføraren sitt eige ansvar. NTNU kan ikkje belastast for skade som blir påførte bilar som bruker NTNUs parkeringsplassar. Det er ikkje tillat å parkera utanom dei oppmerka plassane eller i strid med oppsette skilt. Tilkomst for vareleveranse ved alle inngangar skal sikrast. Etter pålegg frå Brannvesenet må rask evakuering av parkeringsplassane vera gjennomførbar.

Meir om NTNU i Ålesund