Parkering – NTNU i Ålesund

Studenter og ansatte har tilgang til NTNU i Ålesund sine parkeringsplasser med studentkort/ansattkort.

Parkering for besøkende

Besøkende kan få en adgangskode til parkeringsplassen for ansatte, øst for hovedinngangen. Adgangskoden får du i ekspedisjonen i hovedbygget. Parkeringsbommene står åpne mellom kl. 17.00 - 07.00, og i helgene. Det er derfor ikke nødvendig med parkeringskode ved deltakelse på kveldsarrangement ved NTNU i Ålesund. Mellom NTNU og Ålesund Kulturskole finnes også 10 plasser for korttidsparkering mot betaling. Disse plassene drives av Ålesund parkering.

Parkering for studenter

  • På sørsiden av Borgundvegen via Sørnes (se kart).
  • I Gangstøvikvegen (se kart) finnes det også 50 oppmerkede plasser som studenter kan benytte gratis.

Parkering for ansatte

  • Øst for hovedinngangen.
  • Ved inngang nord.

Parkering for personer med funksjonsnedsettelse

  • Ved hovedinngangen.

Sykkelparkering

Det er satt av to områder for parkering av sykler og motorsykler:

  • Ved hovedinngangen.
  • Ved inngang nord (Lab-bygget).

Parkeringsreglement

Parkering utenom oppmerket sone og parkering til hinder for lovlig parkerte biler vil kunne medføre borttauing av bil for bileiers regning.

All parkering innenfor NTNU sitt område skjer på bilførerens eget ansvar. NTNU kan ikke belastes for skade som blir påført biler som bruker NTNUs parkeringsplasser.

Det er ikke tillat å parkere utenom de oppmerkede plassene eller i strid med oppsatte skilt. Adkomst for vareleveranse ved alle innganger skal sikres. Etter pålegg fra Brannvesenet må rask evakuering av parkeringsplassene være gjennomførbar.

Innkjøringa på sørsida til laboratoriene er reservert for transport av materiell. Det er forbudt å parkere her.

NB! Ingen er garantert parkeringsplass.

Finn fram på NTNU i Ålesund