Parkering – NTNU i Ålesund

Parkering – NTNU i Ålesund

Det er stor trengsel ved NTNUs parkeringsplasser, spesielt ved studiestart.  Vi anbefaler å gå, sykle eller bruke kollektiv transport til campus. Alle ansatte, studenter og besøkende bes om å respektere privat eiendom og regler for parkering i nærområdet. Dette gjelder også gravlunden, nærbutikker og Sunnmøre museum. Det er ingen unntak ved studiestart, og feilparkering kan medføre bot eller borttauing etter gjeldende regler på stedet.

 

Studenter og ansatte har tilgang til NTNU i Ålesund sine parkeringsområder med studentkort/ansattkort mellom kl. 07.00 - 17.00 på hverdager, forutsatt ledig plass. Det er ingen garanti for ledig parkeringsplass. Utenom disse tidene er bommen åpen.

Parkering for besøkende

Mellom NTNU og Ålesund Kulturskole finnes plasser for korttidsparkering mot betaling. Disse plassene drives av Ålesund parkering.

Parkering for studenter

Parkering for ansatte

  • Øst for hovedinngangen.
  • Ved inngang nord.

Parkering for personer med funksjonsnedsettelse

  • Ved hovedinngangen.

Sykkelparkering

Det er satt av to områder for parkering av sykler og motorsykler:

  • Ved hovedinngangen.
  • Ved inngang nord (Lab-bygget).

Parkeringsreglement

Parkering utenom oppmerket sone og parkering til hinder for lovlig parkerte biler vil kunne medføre borttauing av bil for bileiers regning.

All parkering innenfor NTNU sitt område skjer på bilførerens eget ansvar. NTNU kan ikke belastes for skade som blir påført biler som bruker NTNUs parkeringsplasser.

Det er ikke tillat å parkere utenom de oppmerkede plassene eller i strid med oppsatte skilt. Adkomst for vareleveranse ved alle innganger skal sikres. Etter pålegg fra Brannvesenet må rask evakuering av parkeringsplassene være gjennomførbar.

Innkjøringa på sørsida til laboratoriene er reservert for transport av materiell. Det er forbudt å parkere her.

Det er ingen garanti for ledig parkeringsplass.

Finn fram på NTNU i Ålesund