Parkering – NTNU i Ålesund

Studenter og ansatte har tilgang til NTNU i Ålesund sine parkeringsplasser med studentkort/ansattkort. Besøkende får en adgangskode i ekspedisjonen i hovedbygget. NB! Ingen er garantert parkeringsplass.

Studentparkering

 • På sørsiden av Borgundvegen via Sørnes (se kart).
 • I Gangstøvikvegen (se kart) finnes det også 50 oppmerkede plasser som studenter kan benytte gratis.

Ansatteparkering

 • Øst for hovedinngangen
 • Ved inngang nord

Parkering for personer med funksjonsnedsettelse

 • Ved hovedinngangen

Sykkelparkering

Det er satt av to områder for parkering av sykler og motorsykler:

 • Ved hovedinngangen
 • Ved inngang nord (Lab-bygget)

Parkeringsreglement

Parkeringsbommene står åpne mellom kl. 17.00 og 07.00, samt i helgene. Det er derfor ikke nødvendig med parkeringskode ved deltakelse på kveldsarrangement ved NTNU i Ålesund.

 • Parkering utenom oppmerket sone og parkering til hinder for lovlig parkerte biler vil kunne medføre borttauing av bil for bileiers regning.
 • All parkering innenfor NTNU sitt område skjer på bilførerens eget ansvar. NTNU kan ikke belastes for skade som blir påført biler som bruker NTNUs parkeringsplasser.
 • Det er ikke tillat å parkere utenom de oppmerkede plassene eller i strid med oppsatte skilt. Adkomst for vareleveranse ved alle innganger skal sikres. Etter pålegg fra Brannvesenet må rask evakuering av parkeringsplassene være gjennomførbar.
 • Innkjøringa på sørsida til laboratoriene er reservert for transport av materiell. Det er forbudt å parkere her.

»Finn fram på NTNU i Ålesund

Tue, 20 Dec 2016 13:29:47 +0100