Forskning på Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Forskning på Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Studenter foran skjerm. Foto.

IHB

Innovasjon er sentralt i vår forskning. En gang i fremtiden vil vi kunne prøve ut nye skipskonsept, kombinasjoner av utstyr og trene mannskap i virtuelle operasjoner før de gjennomføres i virkeligheten. En slik utvikling vil booste innovasjon og er kjernen i vår forskning.
 

Forskningsgrupper og prosjekt:

person-portlet

Maritim teknologi

SFI MOVE

Smart infrastruktur

MARKOM

Shipping og nautikk

Flere prosjekt

PHD studier

  • Studenter som jobber foran pc

    Et PhD-studie tar deg et steg videre

PhD studier

PhD-studier ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk er tett knyttet til forskningen vår. Doktorgradsutdanningen kombinerer akadamiske med praktiske ferdigheter. 

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg til et stort spekter av muligheter innen privat og offentlig sektor. Et økende antall kandidater som tar sin doktorgrad hos oss går inn i ledende stillinger i privat og offentlig sektor. 

Vi tilbyr PhD studier i Nautiske operasjoner og Ingeniørvitenskap. Se gjeldende doktorgrads- og postdoc-prosjekter.