Forskning på Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Innovasjon er sentralt i vår forskning. En gang i fremtiden vil vi kunne prøve ut nye skipskonsept, kombinasjoner av utstyr og trene mannskap i virtuelle operasjoner før de gjennomføres i virkeligheten. En slik utvikling vil booste innovasjon og er kjernen i vår forskning.

Den maritime klyngen på Vestlandet har differensiert seg ved å satse på avanserte maritime operasjoner. På Møre består klyngen av snart 200 bedrifter som omsetter for over 50 milliarder kroner og sysselsetter over 20 000 mennesker.

Klyngen kjennetegnes i dag av å ha en komplett verdikjede innen offshore skipsaktivitet, opererer globalt og er internasjonalt ledende. Bedriftene er innovative, og klyngen har stor omstillingsevne. Med komplett mener vi at klyngen har både skipsdesign (15 aktører), rederi (17), skipsverft (14), finans og over 160 bedrifter innen skipsutstyr.

Klyngen har ledende internasjonale aktører som for eksempel Rolls-Royce Marine, STX-OSV, Farsted og Bourbon. Bedriftene har sine utviklings- og designavdelinger i regionen. NCE-Maritime opererer midt i klyngen og er en motor i å skape felles arrangement og interaksjon mellom aktører og nettverk.

Instituttets rolle er å bidra til å skape en aktiv kunnskapsklynge innen krevende maritime operasjoner.

Forskningen innen krevende maritime operasjoner er organisert i enheten Marine Operations in Virtual Environment (MOVE). 

Les mer om laboratoriene på engelske nettsider