Fakultet for ingeniørvitenskap

Forskning på Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Innovasjon er sentralt i vår forskning. En gang i fremtiden vil vi kunne prøve ut nye skipskonsept, kombinasjoner av utstyr og trene mannskap i virtuelle operasjoner før de gjennomføres i virkeligheten. En slik utvikling vil booste innovasjon og er kjernen i vår forskning.

Den maritime klyngen på Vestlandet har differensiert seg ved å satse på avanserte maritime operasjoner. På Møre består klyngen av snart 200 bedrifter som omsetter for over 50 milliarder kroner og sysselsetter over 20 000 mennesker.

Klyngen kjennetegnes i dag av å ha en komplett verdikjede innen offshore skipsaktivitet, opererer globalt og er internasjonalt ledende. Bedriftene er innovative, og klyngen har stor omstillingsevne. Med komplett mener vi at klyngen har både skipsdesign (15 aktører), rederi (17), skipsverft (14), finans og over 160 bedrifter innen skipsutstyr.

Klyngen har ledende internasjonale aktører som for eksempel Rolls-Royce Marine, STX-OSV, Farsted og Bourbon. Bedriftene har sine utviklings- og designavdelinger i regionen. NCE-Maritime opererer midt i klyngen og er en motor i å skape felles arrangement og interaksjon mellom aktører og nettverk.

Instituttets rolle er å bidra til å skape en aktiv kunnskapsklynge innen krevende maritime operasjoner.

Forskningen innen krevende maritime operasjoner er organisert i enheten Marine Operations in Virtual Environment (MOVE). 

Les mer om laboratoriene på engelske nettsider

 

Project Program
Erasmus + Global mobility staff - Ålesund/Montenegro 2016-2020 Horizon 2020
Erasmu + Global mobility staff, NTNU - Vvlore i Albania Horizon 2020
SFI Marine Operation in Virtual Environment (MOVE) Research Council of Norway
SFI Offshore Mechatronics,  SFI UIA Research Council of Norway
SFI Smart Maritime, SINTEF Ocean Research Council of Norway
KPN Integrated Marine Operation Simulator Facilities for Risk Assessment including Human Factors (IMPROVE) Research Council of Norway
KPN Virtual Prototyping of Maritime Systems and Operations (ViProMa), Sintef Ocean Research Council of Norway
IPN Effective Ship Design, Engineering and Fabrication, EMIS, Ulstein International AS  Research Council of Norway
IPN EDIS, Efficient Data Integration in Ship Design, Ulstein International AS Research Council of Norway
IPN Virtual prototyping System for maritime winch operation, IPN, Rolls-Royce Marine Research Council of Norway
IPN Robotbasert produksjon av broelementer i stål, IPN Research Council of Norway
IPN Simulation-led, rapid prototyping, Deep Tek AS Research Council of Norway
IPN Sensor Fusion System  for Fatigue and Awareness, OSC Research Council of Norway
IPN VIA Seaside  Research Council of Norway
IPN JETS - CHEM-CONT Research Council of Norway
Virtuelle Sjøveien 2016-2019 Privat funding
Brusdalvannet-Klimaendringer, Ålesund kommune Privat funding
Ecomotive AS jfr. 15/00376 Privat funding
Nettbasert oppslagsverk : Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning/fasilitetsstyring Privat funding
Bygge- og anleggssimulator, offshore simulering til onshore Privat funding
Klimaforsk jfr. 15/01360 Privat funding
EnPE-RET Privat funding
Chem-Cont  Jets 2017 Privat funding
Markom 2020 Goverment