Hav, handel og helse for NTNU i Ålesund

Hav, handel og helse for NTNU i Ålesund

Hav, handel og helse er fokusområdene til NTNU i Ålesund for perioden 2019-2025. Det er i skjæringsfeltene mellom disse områdene at Ålesund skal finne sine fremtidige utviklingsmuligheter. I tillegg er bærekraft, digitalisering og nyskaping definert som tverrgående tema. Som et felles utviklingsområde har NTNU i Ålesund valgt simulering på tvers av faglige grenser og institutter.

Utviklingsplanen

Utviklingsplanen for NTNU i Ålesund beskriver lokale særtrekk og ambisiøse satsinger. Den skal brukes for å videreutvikle styrkene som finnes på campus, og i nærings- og samfunnslivet i Ålesundsregionen.

Fokusområder

Fokusområder

Tverrgående tema

Tverrgående tema

Felles utviklingsområde

Simulering er et felles utviklingsområde på tvers av fagområder.

illustrasjon

figur illustrasjon hav handel helse