Hav, handel og helse

NTNU i Ålesund

Hav, handel og helse


hav handel og helse

Havhandel og helse er fokusområdene til NTNU i Ålesund.

Vi skal videreutvikle vår egenart gjennom å være tett på våre partnere regionalt, med samarbeid med andre fagmiljøer, og gjennom å utvikle våre internasjonale nettverk. Samspill er avgjørende for å lykkes som et ledende kompetansemiljø.


Hav

Hav

Havrom er et av NTNU sine tematiske satsingsområder, og her er aktivitetene i Ålesund sentrale. Gjennom spesialiserte utdanninger mot havrommet forsyner NTNU de kompetansetunge klyngene, og de mer enn 200 maritime og marine bedriftene med ny kunnskap. 

Handel

Handel

Sunnmøre har lange tradisjoner innen handel, og er i dag en av Norges viktigste eksportregioner. Våre utdannings- og forskningsprogrammer er nært knyttet til regionens behov, hvor økonomi, markedsføring, innovasjon og ledelse står sentralt.

Helse

Helse

Helse er ett av NTNUs tematiske satsingsområder, og i Ålesund er vi tett på samfunnets behov.  Ved NTNU i Ålesund er vårt mål å levere kunnskap for framtidsrettede helsetjenester. Vi har fokus på fremtiden gjennom en bred satsning innen helse. 

Forskning

Forskning

Utviklingsplan for 2019 - 2025 er et tverrfaglig samarbeid for NTNU i Ålesund. Hav handel og helse er våre fokusområder. 

Utviklingsplan 2019 - 2025 (pdf)