Hav, handel og helse for NTNU i Ålesund

Hav, handel og helse for NTNU i Ålesund

Utviklingsplanen for NTNU i Ålesund beskriver lokale særtrekk og ambisiøse satsinger. Den skal brukes for å videreutvikle styrkene som finnes på campus, og i nærings- og samfunnslivet i Ålesundsregionen.

NTNU i Ålesunds tre fokusområder for 2019-2025 er hav, handel og helse. Det er i skjæringsfeltene mellom disse områdene at Ålesund skal finne sine fremtidige utviklingsmuligheter. I tillegg er bærekraft, digitalisering og nyskaping definert som tverrgående tema. Som et felles utviklingsområde har NTNU i Ålesund valgt simulering på tvers av faglige grenser og institutter.

Hav

Hav

Verdikjeder og kystinfrastruktur

Bilde av hav

Handel

Handel

Digitalisering og forretningsutvikling
personer med dress som snakker

Helse

Helse

Helsevitenskap og Arena for eHelse

Simulatordukke i sykeseng

illustrasjon

figur illustrasjon hav handel helse