Hav, handel og helse for NTNU i Ålesund

Hav, handel og helse for NTNU i Ålesund

Hav, handel og helse er fokusområdene til NTNU i Ålesund for perioden 2019-2025. Det er i skjæringsfeltene mellom disse områdene at Ålesund skal finne sine fremtidige utviklingsmuligheter. I tillegg er bærekraft, digitalisering og nyskaping definert som tverrgående tema. Som et felles utviklingsområde har NTNU i Ålesund valgt simulering på tvers av faglige grenser og institutter.

film hav handel og helse


hav handel og helse

Mellom øyer fjorder og fjell finner vi et levende næringsliv som har gjort suksess med ressursene fra havet, og et universitet som har blikket festet på fremtiden. 

Bærekraftstorget

Ved NTNU i Ålesund vet vi at demografiske og teknologiske utfordringer må møtes med innovative, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Bærekraftstorget er en del av satsningen på å synliggjøre forskning, initiativ og samarbeidsprosjekt NTNU har på området. Her foregår ulike arrangement, og torget er en møteplass for studenter, ansatte og andre som har innspill til, eller deltar aktivt i tiltak for bærekraft. 

Simulering

Med simulatorer i verdensklasse gjør NTNU det mulig å teste nye ideer, og lære på langt mer effektive måter. Tenk deg å få øve på en prosedyre på en pasient, så mange ganger du selv ønsker. Det samme gjelder kompliserte operasjoner til havs, kanskje i vind, bølger og med tidspress. Med bruk av simulering kan du gjøre feil og prøve deg fram, slik at du føler deg trygg når det er alvor. Teknologi gjør det mulig å trene i et realistisk og risikofritt miljø før man trer inn på arbeidsplassen. Simulering er et felles utviklingsområde på tvers av fagområder, og det tverrfaglige forskningsprosjektet PROSIM er en viktig del av denne utvklingen. 

Med kommersielle bedrifter vegg-i-vegg, døgnopne laboratorium og simulatorer, blir det satt fart på viktig forskning. 


Slik skapes dyktige og trygge fagfolk for det norske samfunn innen våre fokusområder hav, handel og helse. Med bærekraft, innovasjon og digitalisering i sitt DNA. 


Med lange tradisjoner i internasjonal handel og en ledende markedsposisjon innen havrelaterte næringer skaper vi kunnskap for smarte byer og smarte bærekraftige regioner sammen med FN. 
Sammen med arbeidslivet i regionen vår jakter vi svar på fremtidige utfordringer innen helse og velferd.

Slik driver NTNU i Ålesund digital kunnskap og analysemetodikk frem mot løsninger som kan revolusjonere hverdagen. 
 


person-portlet

Utviklingsplanen

Utviklingsplanen for NTNU i Ålesund beskriver lokale særtrekk og ambisiøse satsinger. Den skal brukes for å videreutvikle styrkene som finnes på campus, og i nærings- og samfunnslivet i Ålesundsregionen.

Fokusområder

Fokusområder

Tverrgående tema

Tverrgående tema

Felles utviklingsområde

Simulering er et felles utviklingsområde på tvers av fagområder.

illustrasjon

figur illustrasjon hav handel helse