Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde
Jeg jobber i NTNU IT-avdelingen som forvaltningsleder for forvaltningsområde forskning.

Alle som jobber med forskning og/eller forskerutdanning ved NTNU trenger IT-systemer/-tjenester og -produkter i sitt daglige arbeid. Jeg skal følge opp mange av de spesialiserte produktene som tilbys for forskning fra NTNU-IT-avdelingen. Jeg skal også hjelpe til å sette i drift nye produkter som trengs, og være med på å avslutte det som ikke lenger skal brukes.

Kompetanse
Produktansvar, produktutvikling, Certified Scrum Product Owner, akseptansetesting, utredning, forretningsmodeller, forvaltning, analyse, opplæring, kvalitativ metode, vitenskapsteori, posjektledelse.
 
Bakgrunn
2011 - 2019  AKVA group Software AS - produkteier, ledet innføringsprosjekt og kurs.
2008 - 2011  Jevnaker kommune - ansvar for support. Jobbet også med drift/vedlikehold av servere og fagsystemer, samt prosjektledelse ved IKT-innføringsprosjekter.
2007 - 2008  NRK - support for ansatte og vikar ved server-/nettverksovervåking.
1999 - 2007  NTNU - Bachelor- og mastergradsutdanning (datalingvistikk, sosialantropologi, tverrfaglige kulturstudier). Jobbet også bl.a. som IT-hjelp for studenter ved SVT-IT, samt flere studentassistenstillinger ved NTNU.
 
Mitt motto er: Brukerperspektiv, ikke tjenesteperspektiv!