Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

  • 2013–             IT-sjef, NTNU
  • 2005–2013    Hovedsakelig IT-driftssjef, IT-avdelingen, NTNU
  • 1995–1997    Lederutdanning, Statskonsult/HiST
  • 1985–2005    Hovedsakelig IT-driftssjef, BIBSYS
  • 1985–             Cand.Mag. med fagene informatikk, geografi og matematikk, AVH, UniT