Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning


Anvendt klinisk forskning er en av tre studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU.

Velkommen til studiestart 2017

Studiestart for master i klinisk helsevitenskap er mandag 21. august 2017. Fakultet for medisin og helsevitenskap ønsker velkommen til et felles velkomstmøte for alle nye masterstudenter klokken 1015 i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Campus Øya. Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj, før det blir et orienteringsmøte for master i klinisk helsevitenskap. Dette finner sted i rom LS21 i Laboratoriesenteret, og starter klokken 1200. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Hvis du ikke har mulighet til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette i forkant ved å sende en e-post til ikm-post@medisin.ntnu.no


Om anvendt klinisk forskning

Studieretningen anvendt klinisk forskning gir deg kompetanse om hvordan du planlegger, evaluerer og gjennomfører klinisk helsefaglig forskning og mindre kliniske forsøk. Du vil få gode ferdigheter i kritisk vurdering av egen praksis og vitenskapelig litteratur.

Eksempler hentes fra et bredt spekter av helsetjenesten, og generell metodekompetanse vektlegges fremfor fagtematisk fordypning


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb

Det er ca. 15 studieplasser på master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning.


Jobbmuligheter

Kandidater med en master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning er kvalifisert til et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fullført master kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad).


Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Dersom du er i jobb ved siden av studiet, kan du søke om å gjennomføre studiet på deltid (over maksimalt åtte semester). Studiet består av fellesemner, studieretningsspesifikke emner i anvendt klinisk forskning og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Tue, 12 Sep 2017 10:51:21 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Informasjonens gyldighet: 2017/2018