Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i klinisk helsevitenskap

– Læringsmål

Læringsutbytte

Generelle læringsmål for programmet

Etter fullført master vil kandidaten kunne:
- diskutere og kjenne anvendelsen for grunnleggende epidemiologiske og eksperimentelle studiedesign for klinisk forskning
- diskutere og kjenne anvendelsen for grunnleggende statistiske analyser og helseøkonomiske prinsipper relevant for klinisk forskning
- planlegge og utvikle en vitenskapelig protokoll for klinisk helsefaglig forskning inkludert små kliniske forsøk
- gjennomføre, analysere og evaluere klinisk helsefaglig forskning inkludert små kliniske forsøk
- innhente, lese og tolke vitenskapelig litteratur for å besvare klinisk relevante problemstillinger innenfor eget fag og utvikle ferdigheter til å kunne formulere et presist forskningsspørsmål.