KLH3108 - Fedmebehandling 2: Kirurgi og atferdsterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette emnet vil gi en oversikt over atferdsterapi, farmakologisk og kirurgisk behandling av fedme, og hvordan man for barn og unge setter all behandling inn i et familieperspektiv. Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter både konservativ og kirurgisk behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon.
Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses både fra barns og voksnes vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling vil diskuteres.
Ulike bariatriske inngrep vil bli sammenlignet ut fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle komplikasjoner. Videre vil viktigheten av oppfølging etter operasjon diskuteres, samt hvordan denne bør bli møtt fra et medisinsk, ernæringsmessig, atferdsmessig og fysisk aktivitets perspektiv.
Ulike farmakologiske behandlingsmåter vil bli sammenlignet ut i fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle bieffekter. Farmakoterapiens rolle som eneste intervensjon, samt farmakoterapi i kombinasjon med konservativ behandling, vil bli diskutert i forhold til vekttap og opprettholdelse av vekttap I tillegg vil fremtidige retninger innen farmakologisk behandling bli diskutert.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
-kjenne til atferdsterapiens rolle i fedmebehandling
- ha kunnskap om hvordan familien inkluderes i behandling av barn og unge
- ha kunnskap om hvilket behandlingsnivå pasienten har behov for
- ha kunnskap om hvordan medikamenter kan benyttes i fedmebehandling
- kunne avklare om pasienten er egnet for kirurgisk behandling
- ha innsikt i hvordan pasienter skal følges opp etter operasjon
- kunne lede gruppebehandling eller oppfølgingskurs etter operasjon
-forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap både etter bariatrisk kirurgi og etter konservativ behandling
-ha kunnskap om de ulike prediktorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter konservativ fedmebehandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og hospitering. Obligatorisk oppmøte på forelesninger. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgednde semester. Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller ved få oppmeldte studenter vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen. Undervisningen gis på engelsk dersom internasjonale studenter melder seg innen fristen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på forelesninger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha påbegynt (eller fullført) emnet KLH 3103 Fedmebehandling I

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3104 7.5 01.09.2015
KLH3105 1.5 01.09.2015
MDV6018 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 13.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.06.2018 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.