course-details-portlet

KLH3101 - Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette kurset omhandler diskusjon av definisjonen av fedme og metoder å måle personer med fedme i klinisk praksis og forskning vil bli diskutert. Emnet vil gi en oversikt over epidemiologi, etiologi, patofysiologi og konsekvenser av fedme relatert til helse, økonomi og samfunn. Årsaker til fedme som genetikk, metabolske, medikamentelle, livsvilkår og samfunnsendringer vil bli inngående diskutert. Emnet vil legge til rette for en dyptgående diskusjon om fedmeepidemiens utvikling, energibalansens kompleksitet, samt komponentene denne består av, og deres rolle når det gjelder fedme. Fysiologiske og psykologiske faktorer som kontrollerer spisevaner vil bli presentert og diskutert, i tillegg til utvikling, anatomi og funksjon av fettvev, samt samspillet mellom fedme, insulinresistens og type 2-diabetes.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet skal studenten ha oppnådd:

Kunnskap:

 • til å være i stand til å kunne definere fedme og kjenne til utviklingen av fedme som sykdom
 • om fedme som sykdom og risikofaktor
 • om trendene innen fedmeprevalens

Ferdigheter:

 • å ha en grunnleggende forståelse av de viktigste genetiske, endokrine og farmakologiske, psykologiske og sosiale årsaker til fedme hos både voksne og barn, i tillegg til hvilken rolle kosthold og fysisk aktivitet spiller i utviklingen av fedme
 • være i stand til å forstå samspillet mellom genetikk og miljø når man skal avgjøre den enkeltes anlegg for fedme

Generell kompetanse:

 • med å ha en dyptgående forståelse for påvirkningen fedme har på mortalitet og morbiditet, de økonomiske følgene fedme fører med seg, samt de vanligste helsekonsekvensene
 • å være i stand til å diskutere sosiale og psykologiske konsekvenser av fedme hos både voksne og barn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjon, praksis, veiledning. Obligatorisk oppmøte på forelesninger og obligatorisk gruppearbeid med muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid
 • Oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

 • Delta i og presentere gruppearbeid i plenum
 • Obligatorisk oppmøte på forelesninger

Den obligatoriske aktiviteten «Godkjente øvinger/arbeider/aktiviteter» innebærer gruppearbeid med muntlig presentasjon.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt.

Ved utsatt eksamen vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

Blir oppgitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3105 1.5 HØST 2015
MDV6015 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Ernæring
 • Mat og helse
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 20.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 9
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU