KLH3103 - Fedmebehandling 1: Livsstilssbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100 B
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet vil gi en empirisk oversikt over rollen kosthold og trening har i behandlingen av fedme hos både voksne og barn. Ulike kosttilnærminger og treningsprogram, deres virkningsmekanisme og praktiske gjennomføring, vil også bli presentert og sammenlignet. Interindividuell respons på trening i sammenheng med vekttap vil bli trukket frem, og potensielle mekanismer som medierer slike forskjeller vil bli diskutert. Hvordan evaluere fedme og behandlingseffekt vil diskuteres ut fra et ernæringsmessig perspektiv, samt i forhold til fysisk aktivitet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
- ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold og trening kan brukes i behandling av fedme hos både voksne og barn
- ha innsikt i metodene som brukes i måling av matinntak, deres utfordringer og begrensninger
- ha god kunnskap om de viktigste terapeutiske diettene i fedmebehandling, deres forklaring og virkeevne
- være klar over utfordringer og dilemma knyttet til populære dietter
- ha god forståelse for rollen som kosthold spiller i forhold til vekttap
- ha en grunnleggende forståelse for hvilken påvirkning trening har på metaboliske, kardiovaskulære og hormonelle markører for helse og sykdom
- ha god kunnskap om påvirkningen ulike treningsprogram har på vekttap og kroppssammensetning
- være kjent med konseptet interindividuell respons på trening og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
- ha god forståelse for rollen som trening alene og trening kombinert med kosthold har på vekttap Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjon, praksis, veiledning.

Obligatorisk oppmøte på forelesninger. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte studenter vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3105 1.5 01.09.2015
MDV6017 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 30/100 B
Høst UTS Skriftlig eksamen 70/100 D 06.12.2017 09:00
Vår ORD Oppgave 30/100 B
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 29.05.2018 09:00 F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.