course-details-portlet

KLH3103 - Fedmebehandling 1: Livsstilssbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Emnet vil gi en empirisk oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne. Ulike kosttilnærminger og treningsprogram, deres virkningsmekanismer og praktiske gjennomføring, vil også bli presentert og sammenlignet. Interindividuell respons på trening i sammenheng med vekttap vil bli trukket frem, og potensielle mekanismer som medierer slike forskjeller vil bli diskutert. Hvordan evaluere fedme og behandlingseffekt vil diskuteres ut fra et ernæringsmessig perspektiv, samt i forhold til fysisk aktivitet. Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra voksnes vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling vil diskuteres. Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter konservativ behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
• ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos voksne
• ha god kunnskap om de viktigste terapeutiske diettene i fedmebehandling, deres forklaring og virkeevne
• være klar over utfordringer og dilemma knyttet til populære dietter
• ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos voksne
• ha god kunnskap om de viktigste terapeutiske diettene i fedmebehandling, deres forklaring og virkeevne
• være klar over utfordringer og dilemma knyttet til populære dietter
• ha god forståelse for rollen som kosthold spiller i forhold til vekttap
• ha en grunnleggende forståelse for hvilken påvirkning trening har på metabolske, kardiovaskulære og hormonelle markører for helse og sykdom
• ha god kunnskap om påvirkningen ulike treningsprogram har på vekttap og kroppssammensetning
• være kjent med konseptet interindividuell respons på trening og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
• ha god forståelse for rollen som trening alene og trening kombinert med kosthold har på vekttap
• forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter konservativ behandling
• ha kunnskap om de ulike predikatorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter konservativ fedmebehandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjon, praksis, veiledning.

Obligatorisk oppmøte på forelesninger. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte studenter vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvinger/arbeider/aktiviteter
  • Oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3105 1.5 01.09.2015
MDV6017 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Klinisk medisin
  • Ernæring
  • Mat og helse
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 03.12.2020 15:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU