Podkastar frå NTNU

Podkastar frå NTNU

Dei store spørsmåla

Dei store spørsmåla

Bli litt klokare når det gjeld klima, kunstig intelligens, antibiotikaresistens, hjerneforsking, oljeøkonomien og konspirasjonsteoriar. I denne podkastserien møter du i kvar episode tre kunnskapsrike forskarar som gir deg nokre av svara på dei store spørsmåla som driv oss framover. 

Podkast: Dei store spørsmåla

Diagnose

Diagnose

diagnose logo. Grafisk

Ein podkast frå St. Olavs hospital – i samarbeid med NTNU. 

Vi tar deg med på innsida av universitetssjukehuset. Behandlarar, pasientar og forskarar gir deg kunnskap, historier og perspektiv. 

Podkast: Diagnose

Energy Transition

Energy Transition

Energy Transition, photo

The NTNU Energy Transition Podcast aims to function as a knowledge hub that empowers individuals and organizations in Europe and beyond to tackle climate change and move our global society towards carbon neutrality. New episodes every second Thursday.

Podcast: Energy Transition

Sikkert og visst

Sikkert og visst

Forskarar frå industriell økonomi og teknologileiing snakkar om eigne og andre sine forskingsresultat og dagsaktuelle tema knytte til sikkerheit i arbeidslivet. Kvar episode tar for seg eit tema om sikkerheit, ulykker og reduksjon av risiko på verksemdsnivå. 

Podkast: Sikkert og visst

Det europeiske kvarter

Det europeiske kvarter

Innovative teams. Logo

EU, europeisk samarbeid og Norges plass i Europa. Av Kristine Graneng og Lise Rye ved NTNUs program for Europastudier.

Podkast: Det europeiske kvarter

Lærarkrigen mot Quisling

Lærarkrigen mot Quisling

Lærarkrigen, montasje NTNU

Mange hundre norske lærarar haldt ut fleire månader med tvangsarbeid, svolt og sjukdom under 2. verdskrig fordi dei nekta å undervise nazi-ideologi. Forteljinga om lærarane sin ikkjevaldelege protestaksjon og korleis dei stoppa Quisling sine planar.

Podkast: Lærarkrigen mot Quisling

CERG Podcast

CERG Podcast

Cardiac Exercise Research Group (CERG) studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjarte- og livsstilrelaterte sjukdommar. I CERG-podkasten snakkar vi på ein enkel og forståeleg måte om forskingsprosjekta våre, nye studiar vi har publisert og andre viktige ting som skjer i forskingsgruppa. 

Podkast: CERG

InnovativeTeams

InnovativeTeams

Innovative teams. Logo

Faglege perspektiv, forsking og praktiske vinklingar på team, leiing og endring. Med førsteamanuensis Frode Heldal. 

Podkast: InnovativeTeams

63 Degrees North

63 Degrees North

We bring you surprising stories of science, history and innovation from 63 Degrees North, the home of NTNU and from its campuses in Trondheim, Ålesund and Gjøvik.

Take a journey to Europe's outer edge for fascinating tales and remarkable discoveries. 

Podcast: 63 Degrees North

Lærersnakk

Lærersnakk

Praksisfeltet og forskere diskuterer dagsaktuell tematikk fra skolen. Vi inviterer en lærer fra skolen og en forsker fra Institutt for lærerutdanning (NTNU) til samtaler om temaer som lærere og lærerstudenter er opptatt av.

Podkast: Lærersnakk

Personleg økonomi

Personleg økonomi

Personlig økonomi. Logo

Professor i finansiell økonomi Are Oust snakkar med ulike ekspertar på personleg økonomi.

Podkast: Personleg økonomi