space

Senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for fremragende forskning (SFF)

Norges forskningsråd finansierer konsentrert og langsiktig forskningsinnsats på komplekse problemstillinger i forskningsmiljøer med ambisiøse ideer. Forskerutdanning og internasjonale samarbeid er viktig. SFF-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

SFF logo

logo SFF

 

NTNU er vertskap for seks SFF

NTNU er vertskap for seks SFF

NTNU vert rad 1

SFF AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Utvikler intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede farkoster og roboter. 

SFF CBD – Centre for Biodiversity Dynamics

Studerer hvordan miljøendringer påvirker genetisk dynamikk innen bestander.

SFF CEMIR – Senter for molekylær inflammasjonsforskning

Identifiserer nye terapeutiske mål og utvikler diagnostiske verktøy.

NTNU vert rad 2

SFF CNC – Centre for Neural Computation

Forsker på nettverket av nerveceller som danner stedsansen (gridceller), og andre celler.

SFF PoreLab – Porous Media Laboratory

Beregner væskestrømmer i porøse medier. SFF PoreLab er delt mellom NTNU og UiO – Universitetet i Oslo.

SFF QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics

Vil skape en revolusjon i lavenergi kommunikasjonsteknologi.

NTNU er partner i tre SFF

NTNU er partner i tre SFF

NTNU partner rad 1

SFF BCSS – Birkeland Centre for Space Science

Arbeider for å forstå jordas forhold til rommet. UiB – Universitetet i Bergen er vertskap.

SFF CBC – Center for Biomedical Computing

Utvikler simuleringsteknologier for fysiske prosesser i menneskers helse. Simula Research Laboratory er vertskap.

SFF ESOP – Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance

Forsker på vekst og utvikling, inntekt, sysselsetting, velferd m.m. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

space