Senter for framifrå forsking (SFF)

Vertskap og partnarskap ved NTNU

Senter for framifrå forsking (SFF)

Senter for framifrå forsking (SFF)

SFF logo

Noregs forskingsråd finansierer konsentrert og langsiktig forskingsinnsats på komplekse problemstillingar i forskingsmiljø med ambisiøse idear. Forskarutdanning og internasjonale samarbeid er viktig. SFF-ordninga, utlysingar og senterhistorikk.

NTNU er vertskap for SFF

NTNU er vertskap for 3 SFF

SFF CAC – Centre for Algorithms in the Cortex forskar på korleis nevrona i hjernebarken fungerer saman (2023-2033).

SFF PoreLab – Porous Media Laboratory bereknar væskestraumar i porøse medium. SFF PoreLab er delt mellom NTNU og UiO – Universitetet i Oslo (2017-2027).

SFF QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics vil skape ein revolusjon i lågenergi kommunikasjonsteknologi (2017-2027).

NTNU er partnar i SFF

NTNU er partnar i 3 SFF

SFF CBC – Center for Biomedical Computing utviklar simuleringsteknologiar for fysiske prosessar i menneske si helse, Simula Research Laboratory er vertskap.

SFF ESOP – Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance forskar på vekst og utvikling, inntekt, sysselsetjing, velferd m.m., UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

SFF MultiLing – Senter for flerspråklighet, UiO – Universitetet i Oslo er vertskap (2013-2024).

Tidlegare SFF

Tidlegare SFF

NTNU har vore vertskap for 7 SFF

SFF AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (2002-2023)

SFF CBD – Centre for Biodiversity Dynamics (2013-2023)

SFF CBM – Senter for hukommelsesbiologi (2002-2013)

SFF CEMIR – Senter for molekylær inflammasjonsforskning (2013-2024)

SFF CeSOS  – Senter for skips- og havkonstruksjoner (2002-2013)

SFF CNC – Centre for Neural Computation (2013-2023)

SFF Q2S  – Senter for kvantifiserbar tjenestekvalitet i kommunikasjonssystemer (2002-2013)

NTNU har vore partnar i 1 SFF

SFF BCSS – Birkeland Centre for Space Science (2013-2023)