Senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for fremragende forskning (SFF)

 

Senter for fremragende forskning (SFF)

Norges forskningsråd finansierer konsentrert og langsiktig forskningsinnsats på komplekse problemstillinger i forskningsmiljøer med ambisiøse ideer. Forskerutdanning og internasjonale samarbeid er viktig. SFF-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

 

SFF symbol

 

NTNU er partner i SFF

NTNU er partner i 3 SFF

SFF BCSS – Birkeland Centre for Space Science arbeider for å forstå jordas forhold til rommet. UiB – Universitetet i Bergen er vertskap.

SFF CBC – Center for Biomedical Computing utvikler simuleringsteknologier for fysiske prosesser i menneskers helse. Simula Research Laboratory er vertskap.

SFF ESOP – Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance forsker på vekst og utvikling, inntekt, sysselsetting, velferd m.m. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

NTNU er vertskap for SFF

NTNU er vertskap for 7 SFF

SFF AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems utvikler intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede farkoster og roboter.

SFF CAC – Centre for Algorithms in the Cortex forsker på hvordan nevronene i hjernebarken fungerer sammen.

SFF CBD – Centre for Biodiversity Dynamics studerer hvordan miljøendringer påvirker genetisk dynamikk innen bestander.

SFF CEMIR – Senter for molekylær inflammasjonsforskning identifiserer nye terapeutiske mål og utvikler diagnostiske verktøy.

SFF CNC – Centre for Neural Computaion forsker på nettverket av nerveceller som danner stedsansen (gridceller), og andre celler.

SFF PoreLab – Porous Media Laboratory beregner væskestrømmer i porøse medier. SFF PoreLab er delt mellom NTNU og UiO – Universitetet i Oslo.

SFF QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics vil skape en revolusjon i lavenergi kommunikasjonsteknologi.