Senter for framifrå forsking (SFF)

Noregs forskingsråd

Senter for framifrå forsking (SFF)

Senter for framifrå forsking (SFF)

SFF logo

Noregs forskingsråd finansierer konsentrert og langsiktig forskingsinnsats på komplekse problemstillingar i forskingsmiljø med ambisiøse idear. Forskarutdanning og internasjonale samarbeid er viktig. SFF-ordninga, utlysingar og senterhistorikk.

NTNU er vertskap for SFF

NTNU er vertskap for 3 SFF

SFF CAC – Centre for Algorithms in the Cortex forskar på korleis nevrona i hjernebarken fungerer saman (2023-2033).

SFF PoreLab – Porous Media Laboratory bereknar væskestraumar i porøse medium. SFF PoreLab er delt mellom NTNU og UiO – Universitetet i Oslo (2017-2027).

SFF QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics vil skape ein revolusjon i lågenergi kommunikasjonsteknologi (2017-2027).

NTNU er partnar i SFF

NTNU er partnar i 3 SFF

SFF BCSS – Birkeland Centre for Space Science arbeider for å forstå forhold mellom jorda og rommet. UiB – Universitetet i Bergen er vertskap.

SFF CBC – Center for Biomedical Computing utviklar simuleringsteknologiar for fysiske prosessar i menneske si helse. Simula Research Laboratory er vertskap.

SFF ESOP – Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance forskar på vekst og utvikling, inntekt, sysselsetjing, velferd m.m. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

Tidlegare SFF

Tidlegare SFF

Sentera NTNU har vore vertskap for:

SFF AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (2002-2023)

SFF CBD – Centre for Biodiversity Dynamics (2013-2023)

SFF CEMIR – Senter for molekylær inflammasjonsforskning (2013-2024)

SFF CNC – Centre for Neural Computation (2013-2023)

Sentera NTNU har vore partnar i: (kommer)