Sentre for fremragende forskning

Sentre for fremragende forskning (SFF) er en ordning med særlig konsentrert, langsiktig forskning på høyt internasjonalt nivå. Norges forskningsråd finansierer SFF


NTNU er vertskap for seks SFF

NTNU er partner i tre SFF

 

NTNU er vertskap for seks SFF

CBD – Centre for Biodiversity Dynamics

CBD studerer hvordan endringer i miljøet påvirker genetisk dynamikk innen en bestand, og hvordan disse endringene i genetikk igjen påvirker svingninger i størrelsen på bestander innen enkeltarter som til slutt kan endre strukturer av hele samfunn og økosystemer. 

CEMIR – Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning

CEMIR studerer hva som skjer når betennelser oppstår og hvordan celler i immunforsvaret reagerer. Et sentralt spørsmål er hvordan inflammasjon (betennelse) kan være så nær knyttet til mange tilsynelatende forskjellige sykdommer. 

CNC – Centre for Neural Computation

CNC / Kavli-instituttet har som utgangspunkt i forskningen nettverket av nerveceller som danner stedsansen, såkalte gridceller og andre celler som leses og brukes av hjernen. Med denne banebrytende kunnskapen forventer CNC å avdekke generelle prinsipper for nevrale nettverk i cortex hos pattedyr.

NTNU AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

NTNU AMOS utvikler intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede farkoster (under vann, på vann og i luften) og roboter for å operere med høy presisjon og sikkerhet under ekstreme forhold og situasjoner.

PoreLab – Porous Media Laboratory

Senteret vil arbeide for å finne metoder for beregning av kompliserte væskestrømmer i porøse medier. Senteret kombinerer metoder fra fysikk, kjemi, geologi og geofysikk, kunnskap som blant annet er nyttig for effektiv utvinning av olje eller rent vann i tørkeområder. SFF PoreLab er delt mellom NTNU og Universitetet i Oslo (UiO).

QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics

QuSpin har som mål å skape en revolusjon i lavenergi kommunikasjonsteknologi for et energieffektivt samfunn. Nye teorier for spinn og kvasispinntilstander i materialer skal kombineres med eksperimentelle undersøkelser som kan brukes til signaloverføring uten tap av energi. 


NTNU er partner i tre SFF

BCSS – Birkeland Centre for Space Science

Universitetet i Bergen (UiB) er vertskap.

CBC – Center for Biomedical Computing

Simula Research Laboratory er vertskap.

ESOP – Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance

UiO er vertskap.

Wed, 29 Nov 2017 15:28:48 +0100

SFF logo