Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Overordna ansvar for leiing, drift, personal og økonomi ved seksjonen
  • Ta initiativ til og bistå i utvikling av  nye etter- og vidareutdanningstilbud og konferansar og leggje til rette for, marknadsføre, føre rekneskap og administrere oppgåver i i samband med gjennomføring av etter- og vidareutdanning og konferansar. Ansvar for felles profilering av etter- og vidareutdanning ved NTNU.