Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Hvis du er elev i videregående skole og ønsker å ta enkeltemner ved NTNU, kan du søke opptak gjennom UNG-ordningen.

Formålet med ordningen er å gi elever i videregående skole mulighet til å studere utvalgte emner ved NTNU. Ordningen skal være et tilbud til elever i videregående skole som har fulgt programfaget til topps, og være et ledd i å gi talentfulle elever en mulighet til å få tilpasset opplæring i form av mer krevende faglige utfordringer.

Jente med NTNU-jakke (bakfra) som sitter på fjellet. Utsikt i bakgrunn. Foto.

 

Følgende kriterier gjelder for å få opptak:

 • Du må være elev ved en videregående skole også i det kommende semesteret.
 • Skolen din må anbefale at du tar emner ved NTNU.
 • Skolen må stille med en faglig kontaktperson innenfor det aktuelle faget.
 • Du må ha fullført faget til topps i videregående skole, senest i andre klasse.
 • Du må ha beste eller nest beste karakter.

 

Hvilke emner er tilgjengelige?

Oversikt over emner for elever i videregående skole (PDF)

Du vil ikke få karakterutskrift på emnene du består før du har dokumentert generell studiekompetanse til NTNU.

 

Søknad og dokumentasjon:

Søknad registreres gjennom NTNUs Søknadsweb, innen søknadsfristen 1. juli/1. desember.

Du finner UNG-opptaket under "Opptak til enkeltemner".

Inne i søknaden må du laste opp dokumentasjon på at faget er fullført, og hvilken karakter du har fått. Du må også laste opp anbefaling fra din videregående skole, med kontaktopplysninger til en kontaktperson fra skolen din.

Elever som tar emner gjennom UNG-ordningen er fritatt fra eventuell kursavgift.

 

Kompetansekrav

Emner i matematikk:

Søker må ha fullført matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6.

UNG-studenter som ikke tenker å møte opp på campus for å følge undervisningen i matematikkemner, bør velge blant de tilgjengelige DELTA-emnene som er presentert i PDF-oversikten på denne siden. Emnene innen DELTA tilbys nettbasert med samlinger. Se nettsiden til DELTA-emnene.

Emne i latin:

Søker må være elev i VG3 ved Trondheim katedralskole. Må ha bestått programfaget latin i VG2 med karakteren 5 eller 6 og ha elevstatus i programfaget latin i VG3.

Emne i markedsføring:

Søker må være elev ved Thora Storm videregående skole. Må ha elevstatus i programfaget entreprenørskap og/eller programfaget innen merkantile fag i VG3. Søker må ha karakteren 5 eller 6 i programfaget i VG2.

Søknadsfrister

Søknadsfrister

 • Opptak til høstsemesteret:
  Søknadsfrist er 1. juli.
 • Opptak til vårsemesteret:
  Søknadsfrist er 1. desember.

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Transportsentralen
S. P. Andersens veg 11
7031 Trondheim