Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Søknadsfrister: 1. juli for høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret.

Søknadsprosedyrer og kriterier:

• Søkeren må være elev ved en videregående skole også i det kommende semesteret.
• Skolen må anbefale at eleven tar emner ved NTNU.
• Den videregående skolen må stille med en faglig kontaktperson innenfor det aktuelle faget.
• Eleven må ha fullført faget til topps i videregående skole, senest i andre klasse og ha beste eller nest beste karakter.
• Dokumentasjon på at faget er fullført og hvilken karakter eleven har vedlegges søknaden.
• Eventuell kursavgift skal ikke betales.
• Søknadsfrist: 1. juli og 1. desember.

• Søknad registreres via NTNUs Søknadsweb.

 

Emneoversikt:

Oversikt over emner for elever i videregående skole (PDF)

 

Kompetansekrav:

  • Emner i matematikk:

Fullført Matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6.

UNG-studenter som ikke tenker å møte opp på campus for å følge undervisningen i matematikkemner, bør velge blant de åtte DELTA-emnene MA6XXX, samt MA0301. Emnene innen DELTA tilbys nettbasert med samlinger, se mer informasjon her: https://www.ntnu.no/videre/delta

  • Emne i latin:

Søkeren må være elev i VG3 ved Trondheim Katedralskole. Må ha bestått programfaget latin i VG2 med karakteren 5 eller 6 og ha elevstatus i programfaget latin i VG3.

  • Emne i markedsføring:

Søkeren må være elev ved Thora Storm videregående skole. Må ha elevstatus i programfaget entreprenørskap og/eller programfaget innen merkantile fag i VG3, og ha karakteren 5 eller 6 i programfaget i VG2.

 

 

 

Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
7491 Trondheim