Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Hvis du er elev i videregående skole og ønsker å ta enkeltemner ved NTNU, kan du søke opptak gjennom UNG-ordningen.

Formålet med ordningen er å gi elever i videregående skole mulighet til å studere utvalgte emner ved NTNU. Ordningen skal være et tilbud til elever i videregående skole som har fulgt programfaget til topps, og være et ledd i å gi talentfulle elever en mulighet til å få tilpasset opplæring i form av mer krevende faglige utfordringer.

Jente med NTNU-jakke (bakfra) som sitter på fjellet. Utsikt i bakgrunn. Foto.

 

Følgende kriterier gjelder for å få opptak:

 • Du må være elev ved en videregående skole også i det kommende semesteret.
 • Skolen din må anbefale at du tar emner ved NTNU.
 • Skolen må stille med en faglig kontaktperson innenfor det aktuelle faget.
 • Du må ha fullført faget til topps i videregående skole, senest i andre klasse.
 • Du må ha beste eller nest beste karakter.

 

Hvilke emner er tilgjengelige?

Oversikt over emner for elever i videregående skole (PDF)

Du vil ikke få karakterutskrift på emnene du består før du har dokumentert generell studiekompetanse til NTNU.

 

Søknad og dokumentasjon:

Søknad registreres gjennom NTNUs Søknadsweb, innen søknadsfristen 1. juli/1. desember.

Du finner UNG-opptaket under "Opptak til enkeltemner".

Inne i søknaden må du laste opp dokumentasjon på at faget er fullført, og hvilken karakter du har fått.

Elever som tar emner gjennom UNG-ordningen er fritatt fra eventuell kursavgift.

 

Kompetansekrav

Emner i matematikk:

Søker må ha fullført matematikk R1 og R2, begge med karakter 5 eller 6.

UNG-studenter som ikke tenker å møte opp på campus for å følge undervisningen i matematikkemner, bør velge blant de tilgjengelige DELTA-emnene som er presentert i PDF-oversikten på denne siden. Emnene innen DELTA tilbys nettbasert med samlinger. Se nettsiden til DELTA-emnene.

Emne i latin:

Søker må være elev i VG3 ved Trondheim katedralskole. Må ha bestått programfaget latin i VG2 med karakteren 5 eller 6 og ha elevstatus i programfaget latin i VG3.

Emne i markedsføring:

Søker må være elev ved Thora Storm videregående skole. Må ha elevstatus i programfaget entreprenørskap og/eller programfaget innen merkantile fag i VG3. Søker må ha karakteren 5 eller 6 i programfaget i VG2.

Søknadsfrister

Søknadsfrister

 • Opptak til høstsemesteret:
  Søknadsfrist er 1. juli.
 • Opptak til vårsemesteret:
  Søknadsfrist er 1. desember.

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Mandag–fredag 09:00–11:30