course-details-portlet

LAT1001 - Innføring i latin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

I dette emnet gis en første innføring i det latinske språket og den romerske kulturen. Det blir lagt vekt på innlæring av grunnleggende grammatikk og ordforråd, og trening i oversettelsesteknikk.

Læringsutbytte

- Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten basiskunnskaper om det latinske språkets ordforråd, formverk og syntaks.
- Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten basiskunnskap om det latinske språk og litteraturs historie og rolle som fundament for den vestlige kultur.
- Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten ferdighet i å lese og forstå enkle originaltekster fra den latinske antikken.
- Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten ferdighet i å gi grammatiske analyser av enkle originaltekster fra den latinske antikken.
- Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten ferdigheter i å oversette enkle originaltekster fra den latinske antikken.
- Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten ferdighet i å sette latinske originaltekster (men ikke utover det beskjedne omfang som blir gjennomgått på innføringsnivå) inn i deres litterære, kulturelle og historiske sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Nærmere om obligatoriske aktiviteter:
(1) Skriftlige innleveringer: Blant aktivitetene er seks mindre innleveringer bestående av enkle oversettelser fra latin til norsk (tre) og enkle oppgaver bestående av utfylling på latin (tre). Av disse er fire innleveringer obligatoriske. (2) Det vil bli gitt skriftlige prøver i formlære og glosekunnskap, hvorav én (dem siste) skal være godkjent før sluttprøven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlige innleveringer
 • En skriftlig prøve i formlære og glosekunnskap

Mer om vurdering

Seks timer skriftlig eksamen. I denne blir studentene eksaminert i oversettelse av pensumtekster og i grammatisk analyse av tekstene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Begynnerbok, og lesning av ca. 10 sider tilrettelagt latin (se pensumliste).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFLAT101 15.0 01.09.2007
HFLAT110 15.0 01.09.2007
LAT1101 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Antikkens kultur
 • Biologi
 • Engelsk
 • Filosofi
 • Historie
 • Kunsthistorie
 • Latin
 • Medisin
 • Nordisk
 • Religionshistorie
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
 • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU