Veg (studieretning)

Veg og jernbane (Erfaringsbasert masterprogram)

Veg (studieretning)

– Kurskalender

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 15.09.2020 11.01.2021 BA6280 15
Vegbygging 01.12.2020 01.02.2021 BA6057 7,5
Prosjektoppgave for erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane 01.12.2020 01.02.2021 BA6056 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 04.02.2021 PK6100 7,5
Drift og vedlikehold 15.11.2020 08.02.2021 BA6061 7,5
Risikostyring i prosjekter 01.11.2020 15.02.2021 BA6202 7,5
Strategisk planlegging av infrastruktur 15.11.2020 15.02.2021 BA6052 7,5
Industriell sikkerhet og pålitelighet 01.11.2020 16.02.2021 PK6018 7,5
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 17.02.2021 PK6400 7,5
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 25.02.2021 PK6100 7,5
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 03.03.2021 PK6400 7,5
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 15.01.2021 22.03.2021 BA6013 7,5
Bylogistikk 01.12.2020 12.04.2021 BA6017 7,5

Kurstilbud (KRYSSPUBLISERT)

Kurstilbudet vil variere over tid. Hvis kurset du ser etter ikke står på denne lista, kan det bety at neste gjennomføring ennå ikke er tidfestet.