Studiets oppbygning

Erfaringsbasert masterprogram i veg, jernbane og transport

Studiets oppbygning

Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb.

Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene. Du kan velge mellom tre studieretninger:

  • Veg
  • Jernbane
  • Transport (Ny fra studieåret 2023/2024)

Alle kursene i masterprogrammet kan også tas som enkeltstående kurs.


Masterprogrammet er bygd opp av to deler:

  • Del 1: Åtte enkeltkurs (60 studiepoeng)
  • Del 2: Masteroppgave (30 studiepoeng)

Del 1: Åtte enkeltkurs

Du tar åtte enkeltkurs à 7,5 studiepoeng innenfor en studieretning (tilsammen 60 studiepoeng). 

Veg

Jernbane

Transport

Studieretning i Bru utgår fra studieåret 2023/2024.
Dersom du tidligere har tatt emner i denne studieretningen og ønsker å fullføre masterprogrammet, kan du ta kontakt med koordinator for masterprogrammet, Nina Lødøen


Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet eller kun enkeltkurs. Du bestemmer selv tempo og progresjon. For personer i full jobb anbefaler vi inntil to kurs per semester. Dette tilsvarer halv studieprogresjon. Du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs om gangen.

Samlinger

Kursene er samlingsbaserte. Mellom samlingene er det lagt opp til at deltakerne skal arbeide med studiene hjemme i form av bl. a. selvstudium av pensum, øvinger og oppgaver. De fleste samlingene finner sted i Trondheim. 


Del 2: Masteroppgave

Du kan søke opptak til den avsluttende masteroppgaven når du har gjennomført kursdelen av programmet.

Masteroppgaven skrives individuelt, eller som samarbeid mellom to studenter. Som hovedregel skal masteroppgaven skrives ved kandidatens eget arbeidssted med utgangspunkt i problemstillinger/aktivitet i egen virksomhet. Oppgaven har et omfang på 30 studiepoeng som er normert til ca 800 arbeidstimer. Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar semesteret før oppstart av masteroppgaven.

Hovedtema for oppgaven

Det første steget i arbeidet med masteroppgaven er å finne et hovedtema for oppgaven, for eksempel vegplanlegging eller kontaktledningsanlegg. Siden oppgaven som hovedregel skal skrives ved kandidatens eget arbeidssted, med utgangspunkt i problemstillinger eller aktivitet i egen virksomhet, kan det være lurt å involvere nærmeste leder i diskusjonen rundt valg av hovedtema. For å få tildelt hovedveileder ved NTNU, må du ha klart hovedtema. Etter valg av hovedtema blir en mer detaljert oppgavetekst utarbeidet i samarbeid mellom kandidat, lokal veileder og hovedveileder.

Studieplan

Se emner fordelt på semester og studieår, og andre detaljer om programmet.

Gå til studieplan