Veg og jernbane

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Veg og jernbane

– Dette sier studentene

Ressurspublisering

Masterprogrammet gir nye verktøy og kunnskap

Studieretning: Jernbane

Arbeidssted: Bane NOR

Navn: Hanna Agnethe Lien

Får økt kompetanse

Studieretning: Veg

Arbeidssted: Norconsult AS

Navn: Kjell Amund Aas-Prestmo

Mulig å kombinere familie, arbeid og økt kompetanse

Studieretning: Veg

Arbeidssted: Statens vegvesen Region midt

Navn: Cathrine Helle-Tautra

Breidt kunnskapsløft utan å ta eit avbrot i sitt daglege arbeid

Studieretning: Veg

Arbeidssted: Statens vegvesen

Navn: Marius Slinde

Hvis man jobber med veg eller jernbane er dette den mest relevante mastergraden som tilbys

Studieretning: Jernbane

Arbeidssted: Norconsult AS

Navn: Thomas Fløien Angeltveit