Kostnader

Erfaringsbasert masterprogram i veg, jernbane og transport

Kostnader

Studieavgift

Pris for enkeltkurs

Kursavgift for de fleste enkeltkurs på 7,5 studiepoeng er kr. 33 400.
Noen kurs kan ha andre priser. Informasjon om dette finner du på kursets nettside.

I tillegg til kursavgift kommer semesteravgift som alle må betale.


Pris for masteroppgaven (30 studiepoeng)

Pris: kr 45 000

I prisen inngår:

  • Oppstartseminar med undervisning og bevertning
  • Veiledning (30 timer inkl. for- og etterarbeid for veileder)
  • Sensur på masteroppgaven

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse

Regler for avmelding og angrerett

Regler for avmelding og angrerett

Regler for avmelding og angrerett

Frem til søknadsfristens utløp kan du fritt trekke søknaden din via søknadsportalen for NTNU VIDERE.  

Har du fått opptak på et kurs/emne med kursavgift gjelder angrerettloven.
 
Det betyr at du fritt kan melde deg av innen 14 dager etter at du har fått plass, ved å sende en utvetydig erklæring til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» i emnefeltet på e-posten. 
 
Du vil få en kvittering til din e-postadresse, som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Ta vare på denne.

Dersom du trekker deg/slutter etter angrefristens utløp, må kursavgiften betales.  
Merk at det er forbrukeren som må bevise at avmeldingen er sendt innen fristen, dersom det senere oppstår tvil om dette, jfr. § 20 i loven. 


Utsettelse 


Dersom du trekker deg fra kurs som har kursavgift/betaling etter angrefristens utløp, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres. Kursavgiften må likevel betales inneværende semester. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger. Enkelte kurs kan ha andre regler for utsettelse og permisjon, se kursets nettside.