Bakgrunn og aktiviteter

Nina er rådgiver ved institutt for bygg- og miljøteknikk. Der jobber hun mellom annet med studiesaker og veiledning rundt ulike ordinære master- og bachelorstudier (eller enkeltemner), erfaringsbasert masterprogram i vei og jernbane og videreutdanning innen prosjektledelse. 

Hun har jobbet administrativt for Fagprogrammet i prosjektledelse ved NTNU siden 2013 og er kontaktledd mellom NTNU og ulike prosjektbaserte bedrifter og organisasjoner. For å finne mer informasjon om åpne eller bedriftsinterne kurs i prosjektledelse og Fagprogrammet i prosjektledelse kan du besøke hjemmesiden til fagprogrammet.

Utdanning og tidligere erfaring: I 2016 leverte Nina sin masteroppgave "Ist Deutsch wichtig?". Den bygger på en undersøkelse blant midtnorske eksportbedrifter og deres behov for og bruk av tysk og engelsk. Hun har dessuten studert økonomi og administrasjon og har lang erfaring fra å jobbe innen importbransjen med økonomi, fortolling, logistikk (transport) og service.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Bordemann, Suzanne; Høyem, Inghild Flaate; Lødøen, Nina. (2017) Tysk - bare viktig på papiret?. Adressavisen. vol. 251 (98).

Rapport/avhandling

  • Bordemann, Suzanne; Lødøen, Nina. (2016) Ist Deutsch wichtig? Eine Umfrage über sprachliche und kulturelle Voraussetzungen und Erfahrungen unter Exportfirmen in Mittel-Norwegen im Kontakt mit deutschsprachigen Ländern. 2016.