Hva lærer jeg

Produktutvikling og produksjon - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva lærer du?

Studenter på studieprogrammet Produktutvikling og produksjon.
Foto: Geir Mogen/NTNU
Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere produktutvikling og produksjon? Se sivilingeniørstudiet i maskin- og energiteknologi.

Ved produktutvikling og produksjon lærer du å skape teknologien som former framtiden. Du vil få solid kompetanse i ingeniørfag som termo- og fluiddynamikk, mekanikk og programmering. Du kan fordype deg i emner som robotteknikk, automatisert produksjon, energiproduksjon med vind, vann og termiske prosesser, prosjektledelse, effektive transportmidler eller nye materialer. 

Du kan velge mellom fire studieretninger:

  • Produktutvikling og materialer
  • Bærekraftige og energieffektive systemer
  • Ledelse og systemfag
  • Industriell mekanikk

Produkt dreier seg om mye mer enn en dings man holder i hånden

Ordet «produkt» dreier seg om mye mer enn en dings man kan holde i hånden. Et produkt kan være en elektrisk båt, utvikle metoder for smartere produksjon med roboter eller å utvikle en prosess for gjenvinning av varme.

Lær å løse utfordringer med digitale verktøy

Bruk av datasimulering er sentralt i studiet. Du lærer blant annet å bruke og utvikle nye metoder, løse utfordringer og behandle store datasett fra laboratorie- eller feltmålinger på en effektiv måte.

Produkter og energi som er bærekraftig

Langt over halvparten av verdens klimagassutslipp skyldes produksjon av varer og elektrisk energi, og transport. Vil du være med å gjøre produksjonen bærekraftig? Utvikle utslippsfrie transportmidler eller produkter med lengre levetid?

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle.

Ikon - FNs bærekraftmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon.